aktuality

Konjunkturální průzkum – květen 2019

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Souhrnný indikátor důvěry meziměsíčně poklesl o 1,4 bodu na 95,7 bodu. Pokles důvěry zaznamenal Český statistický úřad zejména mezi podnikateli v průmyslu a vybraných odvětvích služeb. Mezi spotřebiteli se důvěra meziměsíčně zvýšila.

Pokles důvěry v průmyslu zapříčinilo zejména očekávané nižší tempo růstu výrobní činnosti. „Zástupci průmyslových podniků ve svých odpovědích mimo jiné zohlednili plánované letní odstávky a celozávodní dovolené,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Poprvé od začátku roku se zvýšila důvěra spotřebitelů v ekonomiku. „V květnu se pro období příštích dvanácti měsíců zvýšil úmysl spořit. Z pohledu konjunkturálních průzkumů to znamená, že spotřebitelé mají dostatek volných finančních prostředků, které mohou odkládat stranou. Nejedná se tedy o případ, že musí nutně uspořit nějaké peníze, aby si našetřili na určité nutné budoucí výdaje,“ dodal Jiří Obst.

Podrobné výsledky průzkumu

V odvětví průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,2 bodu na hodnotu 91,2. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou i zahraniční poptávku přibližně stejně jako v dubnu. Hodnocení stavu zásob hotových výrobků se rovněž téměř nezměnilo. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se téměř nezměnilo. Průmyslové podniky očekávají pro období příštích tří měsíců pokles tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou přibližně stejná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou meziměsíčně také přibližně stejná, pro období příštích šesti měsíců jsou mírně vyšší. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v průmyslu nižší.

Ve stavebnictví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1 bod na hodnotu 106,9. Hodnocení současné celkové poptávky po stavebních pracích se mírně zvýšilo. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci stejně jako minulý měsíc. Očekávání tempa růstu stavební činnosti pro období příštích tří měsíců jsou mírně nižší. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou stejná jako v dubnu. Podnikatelé ve stavebnictví očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců zlepšení vývoje celkové ekonomické situace jejich firem. Oproti květnu 2018 je důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví také vyšší.

Důvěra podnikatelů v odvětví obchodu se meziměsíčně mírně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 0,5 bodu na hodnotu 94,0. Hodnocení celkové ekonomické situace se oproti dubnu zvýšilo. Stav zásob zboží na skladech se mírně zvýšil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří i šesti měsíců téměř neměnnost jejich celkové ekonomické situace. V meziročním srovnání je ale důvěra v obchodu nižší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,5 bodu na hodnotu 94,9. Podnikatelé ve službách zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v dubnu. Hodnocení současné celkové poptávky se snížilo, stejně tak očekávání pro období příštích tří měsíců. Očekávání zaměstnanosti jsou rovněž nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb také nižší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl v porovnání s dubnem o 1,3 bodu na hodnotu 105,1. Z květnového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se také nezměnily. Obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti se meziměsíčně téměř nezměnily, stejně tak obavy z růstu cen. Úmysl spořit se zvýšil. Meziročně je ale důvěra spotřebitelů nižší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2019)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2019)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2019)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2019)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina