technológie

První systém DIA frézovacích hlav, jejichž průměr zůstává konstantní i po naostření!

Technologie_Aigner
Inovovaná frézovací hlava Konstantin® PRO. Foto: archiv Aigner
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

V otázce efektivity dřevoobráběcích nástrojů hraje jednu z důležitých rolí schopnost minimalizovat režijní časy související s výměnou, ostřením a seřizováním nástrojů, resp. strojů. Markantní je vliv těchto faktorů především u nástrojů s velkým množstvím výměnných a opakovatelně brousitelných břitů. Typickým příkladem jsou frézy do předfrézovacích agregátů olepovaček hran, kde je vyžadována vysoká přesnost seřízení geometrie nástroje po jeho naostření. Rakouská společnost Aigner, známá svými kvalitními nástroji i na našem trhu, představila revoluční inovaci ve svém sortimentu Konstantin® PRO – první systém DIA frézovacích hlav, jejichž průměr zůstává konstantní i po naostření.

Současné moderní frézovací hlavy s výměnnými a opakovaně brousitelnými diamantovými (DIA) břity jsou obecně náročné nejen na ostření, ale především na následné seřízení tak, aby všechny břity tvořily stejný průměr nástroje a aby měl nástroj pokud možno stejný průměr po naostření jako před ostřením. Proto je tento časově relativně náročný proces poskytován zpravidla jako komplexní služba příslušným externím servisem.

Systém Konstantin® PRO je založen na principu, který umožňuje jak komplexní servis zabezpečený externí brusírnou, přičemž výrazně redukuje seřizovací časy, tak variantu, kdy si uživatel může břity v nástroji vyměnit sám. Zatímco v prvním případě musí do servisu předat celou hlavu, takže musí mít v rezervě další frézovací nástroj, ve druhém případě může do servisu předat k naostření pouze řezné břity a těleso frézy si sám osadí náhradní (záložní) sadou řezných břitů. A to se stejnou přesností, s jakou mu to provedou v odborném servisu.

Systém je konstrukčně řešen tak, že si hlava po přebroušení výměnných DIA břitů udržuje svůj konstantní průměr

To umožňuje originální princip kotvení břitů v lehkém hliníkovém tělese nástroje založený na tom, že břity se k tělesu neupínají silou směřující ke středové ose nástroje, ale naopak směrem od středové osy.

Při upínání do tělesa nástroje se břit vloží do pouzdra, lehce se přitlačí k sadní stěně…

V tělese nástroje je vytvořen systém přesně opracovaných pouzder, do nichž se vkládají řezné DIA břity. Ve spodní části každého pouzdra je upínací červík s upínacím klínem. Na stěně pouzdra je vytvořen opěrný profil, jehož kontraprofil je vytvořen na nosném těle výměnného břitu. O něj se výměnný břit opírá a tím je v tělese fixován. Středem výměnného břitu je veden průchozí otvor směřující k červíku. Do tohoto otvoru se vloží imbusový momentový klíč, povolením červíku dojde k uvolnění upínacího klínu a břit lze z tělesa lehce vyjmout.

…a momentovým klíčem se dotáhne upínací klín

Břity lze ostřit až 5krát s jednotlivými úběry 0,3 mm. Každé ostření je zaznamenáno přímo na tělese výměnného nože. Nový nůž je označen pěti malými indikátory (vyvrtanými otvory s různou hloubkou) na hřbetu. Při každém cyklu ostření je jeden z těchto indikátorů odbroušen. To znamená, že po prvním ostření zůstanou viditelné čtyři indikátory a tak dále.

Každé ostření je zaznamenáno přímo na tělese výměnného nože pomocí pětice malých indikátorů

Současně s ostřením je podle úběru řezného nástroje upraven i opěrný profil. Díky tomu si po upevnění nožů do tělesa nástroje frézovací hlava drží konstantní profil.

Výměnu řezných nožů systému Konstantin® PRO zvládne i uživatel ve své dílně

Upevnění se provede tak, že se výměnný nůž vloží do otvoru a mírně se přitlačí k zadní stěně (proti směru řezu). Do otvoru se vloží momentový klíč a krouticím momentem 3 Nm se červíkem dotáhne upínací klín, který břit v tělese nástroje zajistí.

Kontakty:

Aigner TOOLS s.r.o.
Studentská 1655/1b
370 05 České Budějovice
mobil: +420 731 110 764
e-mail: t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina