Kontakt

Vydavateľ

Trendwood – twd, s.r.o.
Priemyselná 15278/14,
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 577 041, IČ DPH: SK 2020 453 138
Firma zapísaná v OR-OS v B.Bystrici, odd. Sro, vl. 917/S
www.twd.sk

Šéfredaktor:

Ing. Igor Patráš, e-mail: rf@twd.sk

Redakčná rada:

Zástupca šéfredaktora
Ing. Miroslav Dvorský, e-mail: dvorsky@cinema.sk

Zástupca šéfredaktora
Radomír Čapka, e-mail: radomir.capka@gmail.com

Odborný redaktor
PhDr. Anton Mrník, e-mail: tmsm.mrnik@gmail.com

Odborný redaktor
Ing. František Novák, e-mail: novak.sd@tiscali.cz

Člen redakčnej rady
Ing. Helena Prokopová, e-mail: helenaprokopova@volny.cz

Člen redakčnej rady
PhDr. Peter Zemaník, e-mail: peter.zemanik@zsdsr.sk

Rada konzultantov:

Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Doc. Ing. Ivan Klement, CSc.
Ing. Eduard Krcho
Doc. Ing. arch. Hynek Maňák, PhD.
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

Inzercia, predplatné a distribúcia v SR a v zahraničí okrem ČR:

Mgr. Eva Patrášová-Snopková
mobil: +421 905 630 907, tel./fax: +421 48 414 82 17 – 9
e-mail: sk@drevmag.com

Inzercia, predplatné a distribúcia v ČR:

Kateřina Havelková, DiS.
mobil: +420 737 272 924, e-mail: cz@drevmag.com

Grafická úprava a layout:

Cinema plus, s.r.o., Banská Bystrica
e-mail: dvorsky@cinema.sk

sk_SKSlovenčina