školy

Nová hala pre drevárske odbory v SOŠ stavebnej v Žiline

Skoly_SOSS Zilina
Technologické vybavenie novej haly pre drevárske odbory v SOŠ stavebnej v Žiline. Foto: archív SOŠ stavebnej v Žiline
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pre oblasť stavebníctva pripravuje SOŠ stavebná Žilina absolventov prostredníctvom učebných a študijných vzdelávacích programov od roku 1991. Kvalitu výučby potvrdili vytvorením Centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo v Žilinskom samosprávnom kraji. Centrum otvorili 14. 10. 2013 a čoraz viac jeho zameranie presahuje aj do vzdelávania drevárskych odborov.

Sídlo školy, ktorá vychováva stavebných remeselníkov od roku 1960, je na Tulipánovej ulici. Dielne odbornej výučby má na Bánovskej ceste. Doteraz tu pôsobili v stiesnených priestoroch. Rozširovanie drevárskeho zamerania formou učebných odborov Tesár, Stolár a Strechár si vyžiadalo vybudovanie novej haly pre drevárske odbory. Zriaďovateľ – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) – to vyriešil v rámci projektu „Integrovaného regionálneho operačného programu“. ŽSK dofinancoval projekt z vlastných zdrojov, vrátane nového technického a strojného vybavenia za cca 1,4 mil. eur, čo prispeje k skvalitňovaniu celého učebného procesu.

Kvalitné vybavenie prispeje k efektívnejšej výučbe

Technologické zariadenie tvoria inovované stroje talianskeho výrobcu. Srdcom novej dielne je štvorstranná fréza. Budúci remeselníci získajú znalosti a zručnosti z obrábania masívneho dreva až po finálny produkt. Ďalším strojom je formátovacia píla na porez veľkoplošného materiálu pre výrobu nábytku. Spodná hobľovacia fréza je určená na opracovanie masívneho dreva, pomôže najmä pri vzdelávaní v odbore Technik drevostavieb. Aj prácou na hrúbkovacej fréze vytvoria kvalitné hobľovanie a žiaci sa naučia zvládnuť kompletné dokončovacie práce. Centrálne odsávanie z každého stroja vytvorí príjemné pracovné prostredie.

Budúci remeselníci majú v novej hale osem klasických stolárskych hoblíc na ručnú prípravu, doplnené skracovacou pílou. Detaily práce im majstri priblížia pomocou projektoru s ozvučením. Zázemie výučby poskytne kabinet majstra odborného výcviku s prednáškovou sálou pre 62 osôb doplnenú ozvučením a projektorom.

Halu vybudovali v stiesnenom priestore medzi súčasnými budovami dielní. Aby zabezpečili parametre bezpečnej výroby, bolo nevyhnuté vložiť do strechy osvetľovací svetlík. Na stavebných prácach sa podieľali žiaci pod vedením majstrov odborného výcviku.

Budúci remeselníci SOŠ stavebnej v Žiline nemali najkvalitnejšie strojné vybavenie, no dokázali konkurovať SOŠ drevárskym. Prejavovalo sa to na súťažiach stolárov a tesárov.

Odbornú pripravenosť potvrdili v tomto školskom roku 2022/23 počas súťaže budúcich stolárov vo Vysokom Mýte. Konkurentmi im boli žiaci stredných škôl z Českej republiky. Súťažné družstvá tvorili dvaja žiaci, aby dokázali pripravenosť na kolektívnu prácu na stavbe. Vyrábali drevené stolčeky. Dielňu mali priamo na námestí a zručnosť dokazovali pred zrakmi kritických divákov. Žilinské družstvo tvorili Adrián Čelko a Jakub Cingel, ktorí obsadili 3. miesto. Pripravil ich majster odborného výcviku Martin Pekár.

Následne sa budúci tesári zúčastnili domácej súťaže Mladý stavbár 2022 v Žiline, ktorá prebiehala už v novej hale pre drevárske odbory. Pripravenosť konfrontovalo 5 družstiev zo Slovenska a 5 z Českej republiky. Súťažili 2-členné družstvá, ktoré tvorili žiaci 2. a 3. ročníkov. V kategórii Tesár vyrábali kŕmidlo pre vysokú zver. Žilinské družstvo v zložení Mário Cudrák a Martin Vlček našlo troch premožiteľov a bez medaily zostali na 4. mieste. Na súťaž ich pripravoval majster odborného výcviku Marián Chmulík.

Získajú maturitu aj výučné listy

Riaditeľ SOŠ stavebnej v Žiline Ing. Josef Ilčík, PhD. uvádza charakteristiku školy:

„Študijné odbory tvorí Technické lýceum, kde získajú maturitu gymnaziálneho typu. V 3. ročníku sa rozhodujú pre špecializáciu – buď Požiarna ochrana stavieb (drevostavieb) alebo Manažment v stavebníctve. Môžu študovať odbor Bezpečnostný technik s maturitou. Náročné je štúdium Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, po absolvovaní získajú maturitné vysvedčenie a súčasne výučný list z odboru Stolár. Experimentálne overujeme študijný odbor Technik drevostavieb, absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list z odboru Tesár. Pripravení sú na kvalifikované odborné práce v oblasti konštrukcie drevených stavieb – rodinných drevodomov, chát, pergol, drevených prístreškov a garáží pri rodinných domoch. Maturovať môžu aj v stavbárskych študijných odboroch Operátor stavebnej výroby, Technik stavebnej výroby.“

SOŠ stavebná v Žiline vychováva absolventov aj formou duálneho vzdelávania. Teória je v škole, prax priamo u budúceho zamestnávateľa. Budúcich stolárov priprajú pre výrobcu nábytku FINES a.s. Žilina, tesárov pre KAMON s.r.o. Považské Podhradie a PREFA Invest a.s. Sučany, stolárov a tesárov pre stavebnú firmu MARUNA s.r.o. Terchová. Nový učebný odbor Strechár je kombináciou stavebnej výroby, tesárskeho remesla a klampiar pre ARTCOS s.r.o. Žilina.

Foto: archív SOŠ stavebnej v Žiline

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina