aktuality školy

Potvrdili a ocenili pripravenosť maturantov

Krasno nad Kysucou
Ocenenie prevzal Jakub Abaházi od riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka (vpravo) a primátora mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozefa Grapu. Foto: archív školy
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pod súčasným názvom a s dominantným zameraním na spracovanie dreva pôsobí SOŠ drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou od roku 2013 so vzdelávaním v učebných odboroch Stolár, Tesár, Čalúnnik, Maliar a Murár a v študijných maturitných odboroch Operátor stavebnej výroby, Operátor drevárskej výroby, Manažment v drevárstve a Životné prostredie. Podľa požiadaviek firiem umožňujú získať ďalšie vedomosti aj formou nadstavbového štúdia.

Na tradičné slávnostné ukončenie štúdia maturantov v školskom roku 2023/24 prizvali primátora mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozefa Grapu. Študijné výsledky vyhodnotil riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko, ktorý odovzdal Cenu SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne maturantovi Jakubovi Abaházimu za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy v odborných súťažiach zručnosti. Cenu primátora Krásna prevzal maturant Dávid Wimmer. Cenu Rady ZRPŠ odovzdali druhákovi Máriovi Firekovi za vzornú dochádzku a reprezentáciu školy medzi rovesníkmi. Na slávnosti prevzalo vecné ceny 13 žiakov školy.

Výrazným počinom v školskom roku 2023/24 bola aktivita druhákov študijných odborov Drevárstvo a nábytkárstvo a Manažment v drevárstve. Žiaci zhotovili 3D model drevených domčekov z preglejky pomocou lasera. Dovnútra umiestnili inteligentné prvky SmartHome a vymodelovali 3D nábytok do jednotlivých typov domčekov. Dokázali, ako sa dá zvládnuť osvojenie výroby s prípravou dát pre CNC stroj a laserovú technológiu.

Druháci SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne s 3D modelmi domčekov a ich vybavenia. Foto: archív školy

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina