školy

Dve drevárske a jedna lesnícka škola v Liptovskom Hrádku

Skoly_L.Hradok
Areál SOŠ lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku. Foto: archív autora
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pred sto rokmi – v roku 1922 – vytvorili 1-ročnú Štátnu Hájnickú školu v Liptovskom Hrádku aj 1-ročnú Štátnu drevársko-piliarsku školu a 1-ročnú Poľnohospodársku školu. Mali spoločný profesorský zbor a tvorili jeden vzdelávací ústav Zemědelské školy. Prestali už vyučovať v maďarčine a vzdelávali žiakov vo vtedy preferovanom česko-slovenskom jazyku. Prvým riaditeľom školy v novom štáte bol český lesnícky odborník Ing. Bohuslav Procházka (1921–1933). V osnovách dominovala starostlivosť o pestovanie lesa, ťažbu a spracovanie dreva. Vychýrené zameranie tvorilo veľký záujem o štúdium.

Najstaršia lesnícka škola na slovenskom území vznikla v roku 1796 a bola prvou v strednej Európe. Kráľovskú komorskú lesnícku školu založil komorský prefekt František Wisner. Vychovávala chlapcov vo veku 7 až 19 rokov. V roku 1815 školu zrušili, pokračovala od roku 1886 a do roku 1915 vyformovala 500 absolventov pre náročné lesnícke povolanie.

Od školského roku 1922/23 mala lesnícka škola aj zameranie drevársko-piliarskej školy. V povojnovom období po roku 1945 školila lesníkov v 5-mesačných horárskych kurzoch. Lesníkov s maturitou po 4-ročnom štúdiu začali vychovávať v školskom roku 1951/52, do novej budovy sa presťahovali v ďalšom školskom roku 1952/53, v roku 1954 pomenovali školu po významnom slovenskom lesníkovi Jozefovi Dekrétovi Matejovie. Pri založení 4-ročného maturitného štúdia v školskom roku 1952/53 mala škola 4 triedy lesníkov a 4 triedy drevárov.

V povojnovom období sa Liptovsko-tatranské píly kapacitne oslabili a piliarske srdce výroby na Slovensku posunuli do Zvolena, Banskej Bystrice, na Horehronie. Liptovský Hrádok mal najväčšiu pílu a potreboval aj technické kádre a odbornú obsluhu strojov. V roku 1950 tu vzniklo SPD – Stredisko pracujúceho dorastu. Nové formy výučby kvalifikovaných robotníkov začali v roku 1965 v odborných učilištiach.

Areál Odborného učilišťa Drevoindustrie v Liptovskom Hrádku, vedľa výrobného závodu, dobudovali v roku 1977, v roku 1979 sa zmenilo na Stredné odborné učilište drevárske. Vychovávali učňov v dvoch základných drevárskych odboroch: Stolár a Strojník výroby konštrukčných dosák. To bol základ novej SOŠ drevárskej v Liptovskom Hrádku, ktorá získala tento názov v roku 2009. Pôsobila paralelne so SPŠ drevárskou vo Zvolene.

Súčasnosť vzdelávania v Liptovskom Hrádku

Budova SOŠ lesníckej má 22 učební, 4 dielne, školskú náraďovňu, telocvičňu. V prevádzke je aj 5-poschodový internát a školská jedáleň pre 400 stravníkov. Škola má v prevádzke Stredisko odbornej praxe v obci Svarín s administratívnou budovou, haly pre drevársku výrobu (vrátane sušiarne a kotolne). Tieto tri strediská majú samostatné hospodárenie a vytvárajú zisk.

Žilinský samosprávny kraj predložil návrh na vyradenie oboch škôl zo siete pre nízky počet žiakov. Od 1. 9. 2016 vznikla nová škola: SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekréta Matejovie Liptovský Hrádok, ktorá tvorí Centrum odborného vzdelávania pre lesníctvo a drevárstvo. Teoretické predmety vyučujú v budove lesníckej časti. Drevárske predmety zostali vyučovať odborní drevárski učitelia. Drevári budú využívať dielne v areáli SOŠ drevárskej. Stredisko odbornej praxe vo Svaríne slúži na vzdelávanie budúcich lesníkov aj drevárov.

V súčasnom školskom roku 2022/23 má škola pre drevárov maturitné zameranie: Technik drevostavieb, Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a z učebných odborov Stolár, Čalúnnik.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina