školy

Projekt Erasmus + „Nové zručnosti pre vzájomnú prax 2019–2020“

Skoly_SOSDZV
Účastníci stáže učiteľov zo SOŠ drevárskej vo Zvolene na návšteve v školských dielňach Institutu Pere Martell v Tarragone. Foto: archív autorky
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOŠ drevárska vo Zvolene sa už takmer sto rokov venuje odbornej príprave študentov v oblasti spracovania dreva. Kvalitne pripravení študenti sú žiadaní na domácom aj zahraničnom trhu zameranom na drevársku výrobu. Po predchádzajúcich výborných skúsenostiach s viacročným obojstranným projektom Erasmus+ s odbornou školou Salpaus vo fínskom Lahti, SOŠ drevárska vo Zvolene tentokrát pripravila projekt s jednou z popredných škôl OVP v Katalánsku. Partnerom projektu sa stal Institut Pere Martell – španielska odborná škola so sídlom v Tarragone.

Stáž učiteľov (Job-shadowing) bola pôvodne naplánovaná na marec 2020. Okolnosti, ktoré zasiahli celý svet, priniesli storno leteniek a odklad projektu na neurčito. Pracovná skupina odborných učiteľov pod vedením školskej koordinátorky projektu PaedDr. Božidary Bobeničovej, absolvovala Job-shadowing až v termíne 19. – 21. 10. 2021. Skupinu sprevádzal koordinátor medzinárodných projektov v partnerskej škole pán Óskar Palazón Ferré.

Cieľom stáže bolo spoznať zahraničnú školu, jej organizáciu a systém duálneho vzdelávania v OVP, rozšíriť kompetencie učiteľov v OVP a vybudovať partnerské vzťahy so zahraničnou školou, ktoré prispejú k prenosu skúseností medzi zúčastnenými krajinami.

Institut Pere Martell poskytuje odborné vzdelávanie výlučne v systéme duálneho vzdelávania. Od tradičného k výlučne duálnemu spôsobu vzdelávania škola prešla v priebehu štyroch školských rokov. Praktické vyučovanie realizuje v školských dielňach aj v partnerských drevospracujúcich firmách. Vybavenosť školských dielní je porovnateľná s našou školou. Pri praktickej výuke sa dôraz kladie na individuálnu prácu jednotlivca, skupinová práca je zastúpená len výnimočne. Škola má zriaďovateľom zabezpečený dostatok kvalitného materiálu na žiacke práce. Pri výuke sa zameriavajú nielen na výrobu drevárskych výrobkov, ale aj na nácvik ich montáže a inštalácie v cvičných kójach. Absolventi sú takto pripravení na celé spektrum pracovných činností, od výroby, až po montáž drevárskych výrobkov na mieste realizácie zákazky. Podiel odborného teoretického vzdelávania je oproti praktickému vzdelávaniu, v porovnaní s naším vzdelávacím systémom, výrazne nižší.

Súčasťou stáže pedagógov SOŠ drevárskej boli aj dve odborné exkurzie. Prvá v spoločnosti na výrobu drevených eurookien, druhá smerovala na zaujímavú CLT drevostavbu v procese výstavby. Obe návštevy boli pre našich učiteľov inšpiratívne.

Projekt Erasmus+ SOŠ drevárskej vo Zvolene a partnerského Institut Pere Martell v Tarragone bude v prípade priaznivej epidemickej situácie pokračovať odbornou stážou žiakov v Tarragone, predbežne na jar 2022.

Tak ako na učiteľov, tak aj na študentov v Tarragone, čaká nielen zaujímavý projektový program, ale aj priateľskí rovesníci, mesto dýchajúce históriou, nekonečne dlhé pláže a nádherné more, ku ktorému je z Institut Pere Martell doslova „na skok“.

Autor: Ing. Slavka Mošková
SOŠ drevárska vo Zvolene
Kontakt: slavka.moskova@sosdrev.sk
Foto: archív autorky

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina