aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – červenec 2024

Ne všechen nábytek, který se prodává na našem trhu, splňuje bezpečnostní požadavky norem
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2024). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 6/2024

• ČSN EN ISO/ASTM 52939 (01 1816) • Aditivní výroba pro stavebnictví – Kvalifikační zásady – Stavební a infrastrukturní prvky

• ČSN EN ISO 4351 (01 4121) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Asociace

• ČSN EN 15502-1+A1 (07 5316) • Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

• ČSN EN 17038-4 (11 3152) • Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 4: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) ponorných vícestupňových čerpadlových jednotek

• ČSN EN ISO 23953-1 (14 2741) • Distribuční chlazený nábytek – Část 1: Slovník

• ČSN EN ISO 23953-2 (14 2741) • Distribuční chlazený nábytek – Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

• ČSN EN 14511-4 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 4: Požadavky

• ČSN EN ISO 16090-1:2023 (20 0710) • Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky (oprava 1)

• ČSN EN 16307-5 (26 8814) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky

• ČSN EN 13001-2:2022 (27 0105) • Jeřáby – Návrh obecně – Část 2: Účinky zatížení (oprava 1)

• ČSN EN 17879 (27 6004) • Dočasné stavby pro pořádání kulturních akcí – Bezpečnostní požadavky

• ČSN EN IEC 60893-2 ed. 3 (34 6572) • Izolační materiály – Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely – Část 2: Zkušební metody

• ČSN EN 60893-2 ed. 2:2005 (34 6572) • Izolační materiály – Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely – Část 2: Zkušební metody (změna Z1)

• ČSN EN IEC 60704-2-2 ed. 3 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory

• ČSN EN 60704-2-2 ed. 2:2010 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory (změna Z1)

• ČSN EN IEC 60335-2-51 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

• ČSN EN 60335-2-51 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody (změna Z1)

• ČSN EN IEC 60335-2-51 ed. 3:2024 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody (změna A11)

• ČSN EN 253+A1 (38 3371) • Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu

• ČSN EN 370 (49 0660) • Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium punctatum (De Geer)

• ČSN EN 20-1 (49 0688) • Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) – Část 1: Aplikace povrchovou impregnací (Laboratorní metoda)

• ČSN EN 20-2 (49 0688) • Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) – Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda)

• ČSN EN 117 (49 0698) • Ochrana dřeva – Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda)

• ČSN EN 13116 (74 7206) • Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem – Funkční požadavky

• ČSN EN 16941-1 (75 6781) • Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod

• ČSN EN ISO 9073-18 (80 6134) • Netkané textilie – Zkušební metody – Část 18: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti při přetrhu pomocí tahové zkoušky Grab

• ČSN EN 17850 (91 0213) • Nábytkové kování – Hvězdicové základny pro sedací nábytek – Požadavky a zkušební metody

• ČSN EN 17902 (91 0221) • Nábytek – Cirkularita – Metoda hodnocení pro demontáž/zpětnou montáž

• ČSN EN 1725 (91 0230) • Nábytek – Postele – Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost

• ČSN EN 1022 (91 0234) • Nábytek – Sedací nábytek – Hodnocení stability

• ČSN EN 15185 (91 0289) • Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru

• ČSN EN 16121 (91 0414) • Nebytový úložný nábytek – Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu

• ČSN EN 12521 (91 0802) • Nábytek – Bezpečnost, pevnost a trvanlivost – Požadavky na bytové stoly

• ČSN EN 13329 (91 7878) • Laminátové podlahové krytiny – Specifikace, požadavky a zkušební metody

• ČSN EN 12196 (94 0344) • Gymnastické nářadí – Kůň a koza – Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody

• ČSN EN 1176-1 ed. 2+A1 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina