školy

VOŠ a SPŠ Volyně má nejmodernější CNC stroj v odborném dřevařském školství ČR

Skoly_Volyne
Školním dílnám VOŠ a SPŠ Volyně od prosince 2021 dominuje 5osé CNC obráběcí centrum Morbidelli X400
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

VOŠ a SPŠ Volyně v pátek 17. prosince 2021 uvedla ve svých školních dílnách do provozu 5osé nestingové CNC obráběcí centrum Morbidelli X400 od italského výrobce SCM Group S.p.A. Podle dodavatelské společnosti PANAS, spol. s r.o. jde o zatím nejmodernější CNC stroj v rámci odborného vzdělávání dřevařských absolventů v ČR, který si škola pořídila z jí vytvořeného Fondu investic, zahrnujícího peníze od zřizovatele a z již zrealizovaných zakázek pro podnikatelský sektor. Slavnostního aktu zprovoznění se spolu se zástupci kraje, města Volyně, školy a výrobce zúčastnilo i několik studentů vyučovaného oboru Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií, kteří od školy tento stroj dostali jako pomyslný dárek k loňským Vánocům a budou na něm jako první tvořit své maturitní práce.

K výuce, ale i pro pomoc menším truhlářstvím

Cílem investice do pořízení v úvodu zmíněného CNC obráběcího centra Morbidelli X400 ze strany volyňské VOŠ a SPŠ, vyučující několik oborů zaměřených na zpracování dřeva a stavebnictví, bylo podle ředitele školy RNDr. Jiřího Homolky posílit a zefektivnit čtyřletý maturitní obor 33-42-M/01 Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií.

„Šlo nám o to, že zatímco v oblasti dřevěných konstrukcí mají naši studenti při výuce od roku 2014 k dispozici CNC obráběcí linku Hundegger, v oblasti nábytku jsme zatím v tomto směru tak trochu pokulhávali. Proto jsme v loňském roce využili náš Fond investic k zakoupení CNC Morbidelli X400, určeného pro širokou oblast použití v nábytkářském průmyslu a také při výrobě dveří, oken, schodů apod., jehož parametry, výbavu a funkcionalitu jsme si u dodavatele a potažmo výrobce sami velice přesně a náročně nadefinovali. A to s cílem pořídit pro školu takový stroj, který by odpovídal nejmodernějším trendům v dřevařském a nábytkářském oboru tak, aby naši absolventi byli nejen připraveni na doposud používanou CNC technologii na trhu, ale byli i nositeli nejnovějších trendů, které budou schopni aplikovat v praxi,“ říká RNDr. Jiří Homolka na adresu nového CNC stroje a dodává, že tento cíl se škole podařilo naplnit mimo jiné i díky velké vstřícnosti SCM Group S.p.A., která ve spojení se svým dodavatelem PANAS, spol. s r.o. poskytují na svá zařízení pro oblast školství významné slevy. „V našem případě byla tato sleva řádově skoro třetinová,“ pochlubil se ředitel s tím, že díky financování z Fondu investic bude škola moct nové CNC centrum hned od začátku využívat také pro zhotovení různých zakázek zvenčí, a že se jí tudíž tato investice brzy vrátí.

„Už nyní (konec ledna 2022) se na nás obrací řada místních podnikatelů, že by chtěli pomoci vyrobit schody, vytvořit netradiční poličky, už se na nás obrátila i místní knihovna s žádostí o nějaké vybavení apod. Pomalu ale jistě se tedy i s tímto zařízením začínáme vrývat do podvědomí širší veřejnosti, podobně jako před léty s CNC linkou Hundegger, na níž dnes provádíme i takové zakázky, na které si např. jiné školy anebo i firmy netroufly a odmítly je,“ upřesňuje RNDr. Homolka a dodává, že nové CNC obráběcí centrum tak kromě získávání potřebných zkušeností u studentů přispěje i k vytváření dobrého jména školy ve vztahu k příštím generacím.

Čím je nestingové X400 tak výjimečné?

Oficiální uvedení CNC do provozu proběhlo 17. 12. 2021 za účasti náměstků hejtmana Jihočeského kraje pro školství a pro finance a ekonomiku Mgr. Pavla Klímy a Ing. Tomáše Hajduška, starosty města Volyně Ing. Martina Červeného a dalších pozvaných hostů. Slavnostnímu aktu bylo přítomno i několik studentek a studentů 3. ročníku oboru Navrhování nábytku a dřevěných konstrukcí s využitím CNC technologií, kteří pod vedením odborného učitele Ing. Jiřího Procházky (absolvent VOŠ a SPŠ Volyně) začali hned počátkem tohoto roku na stroji pracovat a jejich kolegové čtvrťáci na něm právě teď realizují výrobky pro své maturitní práce. V neposlední řadě pak nelze nezmínit ani přítomného jednatele dodavatelské firmy PANAS, spol. s r.o. Ing. Jana Mimru, který vyjádřil spokojenost s tím, že se jeho firmě díky silné podpoře od výrobce podařilo náročné zadání školy splnit, a to i s ohledem na to, že podpora školství je jednou z hlavních priorit firmy.

„Je nám ctí být dodavatelem takto významného stroje pro VOŠ a SPŠ Volyně a podílet se tak na vzdělávání jejích absolventů. Za důležité a přínosné považujeme i otevřenost školy pro spolupráci s výrobními firmami v podobě možnosti školení obsluhy strojů, programování, nastavení technologických podmínek obrábění, testování nových nástrojů a postupů,“ říká jednatel a dodává, že Morbidelli X400 představuje nejnovější vývojovou řadu v oblasti 5osých nestingových CNC strojů, určených pro širokou oblast použití v nábytkářském a dřevařském průmyslu. Používá se zejména pro aplikace rozfrézování plošných materiálů pomocí tzv. nesting systému, kdy je frézovaný materiál přisáván (fixován) pod tlakem skrz podkladní MDF desku. Díky 5osé obráběcí hlavě lze pak na něm provádět opracování tvarově náročných obrobků z masivního dřeva typicky ve stavebně truhlářské výrobě.

Parametry a bližší specifikace stroje

Obráběcí centrum je vybavené multifunkčním pracovním stolem s pracovní plochou o velikosti 4350×2200 mm pro možnost založení všech běžně používaných formátů materiálů. Maximální výška obrobku činí 180 mm. Podtlakový systém stroje zajišťují 2 vývěvy o celkové kapacitě 500 m3/hod.

Pracovní stůl je rozdělen do 8 samostatně vypínatelných podtlakových zón vybavených navíc tzv. dynamickým řízením podtlaku. „Tato funkce spočívá v tom, že do celé plochy stolu je přiveden menší podtlak pouze od jedné vývěvy, zatímco v místě obrábění je navíc aktivován podtlak i od druhé vývěvy pro maximální zvýšení účinnosti fixace dílců proti posunutí,“ upřesnil Ing. Mimra s tím, že po celém obvodu stolu jsou umístěny referenční dorazy, vůči kterým se zakládá obráběný materiál. Stroj je standardně vybavený funkcí kyvadlového obrábění, kdy při obrábění na jedné straně je možné provádět založení/odebrání dílců na opačné straně stolu. Horní plocha stolu je pro nesting systém zakryta podkladní MDF deskou. V případě potřeby obrábění i pod spodní plochu dílců je nutné obrobek zvednout na speciální přísavky X-POD, které se pokládají přímo na MDF desku a přenáší tak podtlak.

Z konstrukčního hlediska je stroj řešený jako portálový s pohonem v ose X na přední i zadní straně portálu. Hlavní pracovní jednotku představuje 5osá obráběcí hlava JQX s maximálním výkonem 13,5 kW s plynule nastavitelnými otáčkami v rozsahu 1800–24000 ot/min. Polohování 5osé hlavy dovoluje plynulé obrábění s nástrojem kolmo k povrchu na polokouli s negativním náklonem až do -10° pod horizontální rovinu. Do elektrovřetene s kapalinovým chlazením s vlastním nuceným oběhem, opatřeného ochranným odsávacím košem s elektronickým nastavováním pracovním výšky, lze upínat celou škálu nástrojů (včetně pilových kotoučů s max. průměrem 350 mm) do max. hmotnosti 7 kg. Stroj je vybaven 2 zásobníky nástrojů o celkové kapacitě 37 pozic. Hlavní hřebenový zásobník FAST 18 je umístěn uvnitř ochranného krytování pohyblivého ramene v blízkosti frézovacího elektrovřetene, čímž je možné nástroje měnit i během přejezdů na novou pracovní pozici. Druhý zásobník TRB 19 je umístěn na pravé straně pracovního stolu.

Druhým pracovním agregátem je vrtací hlava s označením F22LLR RO.AX, která obsahuje 12 na sobě nezávislých vertikálních vrtáků, 2+2 horizontální vrtáky v ose X, 2+2 horizontální vrtáky v ose Y a 2 drážkovací pilky (1x v ose X, 1x v ose Y). Rychlost otáčení vrtáků lze plynule nastavovat v rozmezí 2000–8000 ot/min. Největší předností vrtací hlavy je však redukované provedení horizontálních vrtacích hlaviček, jejichž rozměr je minimalizován tak, aby bylo možné do dílce o tloušťce 18 mm položeném přímo na podkladní MDF desce vrtat do boční hrany již 9 mm na střed od podkladní desky.

Pro potřeby moderního řízení a návaznosti na externí oborové CAD/CAM programy je stroj vybaven celou řadou prvků a periferií. Hlavní řídící PC je řešen jako all-in-one PC s velkou dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 21,5“ běžící na 64bit systému Windows 10 a plnou konektivitou nejen do lokální sítě ale i pro možnost dálkového napojení pro výukové a servisní účely. Pro účely napojení do systému průmysl 4.0 je u stroje přítomna tiskárna etiket s čárovým/QR kódem pro jednoznačnou identifikaci každého dílce. Načítání programů a informací je pak automatické pomocí bezdrátové čtečky čárových/QR kódů.

„Mezi další výbavu stroje patří kromě jiného i například sonda pro automatické měření tloušťky podkladní desky, sonda pro měření délky nástrojů, záložní UPS zdroj, zaměřování pozice přísavek pomocí křížového laseru, možnost upínání speciálních úhlových hlav do frézovacího elektrovřetene, automatické centrální mazání stroje, či klimatizační jednotka pro elektrický rozvaděč,“ konstatuje závěrem Ing. Mimra s tím, že bezpečnost obsluhy je zajištěna ochrannými nárazníky typu Bumper na pohyblivém krytu stroje. Dobrý výhled na místo obrábění umožňuje přední a zadní okno z tvrzeného polykarbonátu.

Foto: archiv VOŠ a SPŠ Volyně a PANAS, spol. s r.o.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina