aktuality

Vysadili rekordné množstvá sadeníc buka

Najžiadanejší pre obnovu slovenských lesov je buk
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Za účelom výrazného rozšírenia a obnovy lesných plôch š.p. LESY SR vysadili v roku 2020 rekordné množstvá 16,74 miliónov sadeníc. Z toho bolo 7,65 miliónov kusov buka, 3,27 miliónov kusov smreka. Tieto množstvá doplnilo 1,50 mil. kusov borovice, 1,82 mil. kusov duba, 1,14 mil. kusov jedle, 0,65 mil. kusov smrekovca. Je to najviac vysadených sadeníc za uplynulých 5 rokov. Takto chcú zvýrazniť úlohu lesa v boji proti klimatickým zmenám.

V jesennom termíne vysadili vyše 4,5 mil. sadeníc. Väčšina zalesňovacích úloh sa koncentrovala na plochy po náhodnej ťažbe, predovšetkým po podkôrnikovej kalamite. Viac ako polovicu z nich museli zvládnuť tri najviac kalamitou postihnuté odštepné závody š.p. LESY SR – Žilina, Čadca a Liptovský Hrádok.

Na jeseň štátni lesníci vysadili celé spektrum drevín. Najviac zastúpenou drevinou bol buk, ktorého podiel v jesennej výsadbe dosiahol 55 %, v celom roku 45 %.

Na kalamitných holinách po ťažbe prevažne ihličnatých porastov je práve buk hlavnou drevinou pre zabezpečenie statickej odolnosti a ekologickej stability zakladaných lesných porastov. Podobnú úlohu spĺňa aj jedľa, jej podiel je však niekoľkonásobne nižší z dôvodu enormného poškodzovania zverou. Smrek sa na výsadbe podieľal necelými 20 % a obmedzil sa na plochy, kde sú vhodné podmienky.

Výsadbou 16,5 miliónov sadeníc obnovili plochu 4.187 ha, k tomu zaevidovali prirodzenú obnovu na ploche 2.944 ha, čo tvorí 41 % podielu na celkovej obnove lesa. Všetky sadenice, ktoré štátni lesníci použili na výsadbu, pochádzajú z OZ Semenoles. Sadenice pestujú v 12 škôlkarských strediskách na ploche 184 ha.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina