aktuality

Změny v důchodovém, zdravotním a nemocenském pojištění

Ilustrační foto
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

S novým rokem dochází již tradičně ke změnám v sociálním a nemocenském pojištění.

Změny v sociálním pojištění

Nařízením vlády č. 381/2020 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2021 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2021. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Průměrná mzda pro rok 2021 činí 35 441 Kč. Následující tabulka zobrazuje údaje důležité pro OSVČ i zaměstnavatele.

Sociální pojištění v roce 2021

Rok 2020 2021
Maximální vyměřovací základ 1 672 080 Kč 1 701 168 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 104 508 Kč 106 332 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 41 808 Kč 42 540 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8709 Kč 8861 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3484 Kč 3545 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2544 Kč 2588 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1018 Kč 1036 Kč
Rozhodná částka pro VČ 83 604 Kč 85 059 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 6000 Kč 7000 Kč
Minimální nemocenské 126 Kč 147 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 3000 Kč 3500 Kč

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Z údajů o průměrné mzdě a z redukční hranice pro výpočet důchodů se vychází také při výpočtu minimálních záloh na zdravotní pojištění OSVČ pro následující kalendářní rok.

Od roku 2021 se záloha pro OSVČ zvyšuje z částky 2352 Kč na 2393 Kč. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je polovinou průměrné mzdy pro rok 2021.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2021

Rok 2020 2021
Minimální vyměřovací základ 17 417,50 Kč 17 720,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2352 Kč 2393 Kč

Částku minima v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání přehledu OSVČ za rok 2020. Vyšší minimální zálohu tedy musí OSVČ odvést nejpozději do pátku 8. února 2021.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Ne všichni pojištěnci odvádí na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Za některé je plátcem pojistného stát. Novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění byl s účinností od 1. 6. 2020 stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem na 11 607 Kč (pojistné z této částky je 1567 Kč), s účinností od 1. 1. 2021 pak na 13 088 Kč (pojistné činí 1767 Kč).

Tato částka ovlivní rovněž odvod zdravotního pojištění u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude v roce 2021 rozdíl mezi skutečným výdělkem a částkou 13 088 Kč. Musí se však jednat o poživatele invalidního důchodu (starobního důchodu se uvedená úleva na zdravotním pojištění netýká).

Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění

Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2021 se zvyšuje z původních 3000 Kč na 3500 Kč měsíčně. Tato částka již byla potvrzena samostatným Sdělením MPSV číslo 436/2020 Sb.

Jde o hranici rozhodného příjmu pro zaměstnání malého rozsahu. Od ledna 2021 tedy v případě zaměstnání malého rozsahu (tj. zaměstnání, kde sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo příjem není sjednán vůbec) bude zaměstnanec pojištěn jen v těch měsících, v nichž dosáhne započitatelného příjmu alespoň 3500 Kč.

Zaměstnanec bude účasten nemocenského pojištění (a tedy i důchodového pojištění) též, pokud bude vykonávat v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci alespoň částku rozhodného příjmu 3500 Kč (do limitu 3499 Kč účast na nemocenském pojištění nevzniká).

Minimální nemocenské pro OSVČ

Pojistné osob samostatně výdělečně činných činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu. Také zde dochází vlivem zvýšení vyměřovacího základu k navýšení nemocenského. Pro rok 2021 jde o dvojnásobek částky 3500 Kč, tj. 7000 Kč. Minimální nemocenské bude činit 147 Kč.

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina