školy

Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském příhraničí

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

Dřevozpracující a stavební průmysl, podobně jako další průmyslová odvětví, je závislý na kvalifikované, odborné a kvalitně připravené pracovní síle. Významnou oblastí činnosti NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU, z.s. Ostrava jsou proto také aktivity a projekty, které zkvalitňují a rozvíjí výuku dřevozpracujících a stavebních studijních oborů na všech úrovních – od učebních oborů až po vysokoškolské studijní programy.

Ke stěžejním činnostem, které napomáhají zastavit nepříznivý trend ve vzdělávání tohoto průmyslového odvětví, patří rozšiřování praktických poznatků studentů a žáků formou interaktivních workshopů, seminářů, odborných praxí, exkurzí a stáží ve firmách. Další oblastí je rozvoj profesního vzdělávání a posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků při výuce získáním informací o nových materiálech, technologiích a zařízení. Vzhledem k tomu, že příhraniční region mezi Ostravou a Žilinou v podhůří Beskyd má bohaté zásoby dřeva a dlouhodobou tradici ve zpracování této suroviny, rozšířili jsme novou spolupráci také mezi příhraničními středními školami a  zaměstnavateli.

Řídícím orgánem Programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt přeshraniční spolupráce je realizován od ledna 2018 do prosince 2019 s plánovaným rozpočtem 218 616 EUR. Projekt je 85% financován Evropským fondem regionálního rozvoje. Pracovních workshopů, odborné praxe a exkurzí se zúčastní celkem 120 žáků z obou partnerských škol.

Odborná příprava žáků Střední školy stavební a dřevozpracující z Ostravy a Střední odborné školy sv. Jozefa Robotníka v Žilině probíhá na novém strojním vybavení i software pro navrhování staveb, interiérů a nábytku včetně kalkulací cen, spotřeby materiálů a generování výrobních postupů s optimalizací nářezových plánů. Praktická výuka na společných workshopech je zaměřena na rozvoj odborné kvalifikace žáků, jejich zručnost a schopnost postupovat samostatně tak, aby co nejvíce vyhověli potřebám zadavatele práce daného regionu.

V říjnu 2018 proběhly exkurze do výrobních prostor firem na Slovensku: DREVODOM RAJEC, s.r.o., NÁBYTKÁR s.r.o. Ružomberok, FINES a.s. Žilina. Exkurze v dubnu 2019 směřovaly do společností v České republice: Mayr-Melnhof  Holz Paskov s.r.o., Lenzing Biocel Paskov a.s., RD Rýmařov s.r.o., TON a.s. Bystřice pod Hostýnem a Trachea a.s. Holešov.

Aktivity projektu doplnila účast studentů na SVOČ 2019, kterou organizovala Dřevařská fakulta Technické univerzity ve Zvolenu. V sekci středních škol soutěžili 3 žáci z Ostravy a 4 žáci ze Žiliny. Vítězem se stal Daniel Fečo s výrobkem violoncello (SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina), Jan Křižák s výrobkem Stromový dům obdržel 4. místo (SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava).

Výměna zkušeností, získání nových informací a kvalitní příprava praktické výuky s důrazem na potřeby dřevozpracujících a stavebních firem přispěje k uplatnitelnosti absolventů dřevařských oborů a tím i k zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatelů v česko-slovenském příhraničí.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina