výstavy

WOOD-TEC až v roce 2020

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Inzerce

„Musí existovat silná domácí základna včetně malých a středních firem a dobrá vůle většiny se zúčastnit. Jinak veletrh nelze uspořádat,“ říká v rozhovoru na téma přeložení veletrhu na příští rok generální ředitel a.s. Veletrhy Brno Ing. Jiří Kuliš.

Oznámili jste nekonání veletrhu WOOD-TEC v letošním roce a jeho přeložení na příští rok. Proč?
J. K.: Aktuální stav přihlášek vystavovatelů neodpovídal stavu minulých ročníků a nezaručoval úroveň veletrhu jako v minulých letech. Byl by zklamáním pro všechny.

Nový Svaz výrobců a dovozců dřevoobráběcích strojů a zařízení deklaroval neúčast na veletrhu z důvodu jeho menšího rozsahu než v minulých letech.
J. K.: Ocitli jsme se v bludném kruhu. Rozsah a reprezentativní účast zajišťují vystavovatelé. Ti rozhodují o jeho rozsahu, zda se účastní všechny podstatné firmy oboru, jak zajímavé budou exponáty. Pokud se většinově rozhodnou neúčastnit, pak nemá smysl z naší strany veletrh pořádat. My vytváříme prezentační platformu pro určitý obor, zajišťujeme organizaci, logistiku akce a poskytujeme pro veletrh adekvátní prostory. Kritika zmenšující se účasti je vlastně sebekritikou. Nutno však poznamenat, že v oboru došlo na českém trhu k podstatným změnám.

Můžete objasnit, jaké změny podle Vás nastaly?
J. K.: V oboru zpracování dřeva došlo ke konsolidaci, chcete-li koncentraci firem na několik velkých. Velcí tuzemští výrobci se stali i dovozci komplementárních strojů a tím pádem se zahraniční firmy, které se dříve účastnily samostatně, veletrhu neúčastní. Zahraniční centrály přestaly účasti na veletrzích a jiné marketingové aktivity finančně podporovat, což je podstatný faktor. Pro tyto velké firmy je veletržní účast pak skutečně v takovém rozsahu finančně a organizačně náročná. Změnily se i osoby a obsazení ve firmách. Přišli noví lidé, kteří říkají „budeme to dělat jinak“.

Jedním bodem kritiky je neúčast firem vyrábějících komponenty, kování. Co se stalo?
J. K.: Vše z výše uvedeného. Některá firma si vybudovala vlastní showroom. To je další faktor. Některé velké firmy mají určitě pocit, že trh je „rozdaný“, zákazníci stejní. V době, kdy se trh teprve utváří, má veletrh pro ně větší význam. Ale i péče o stávajícího zákazníka je důležitá. Veletrh šetří čas a je příležitostí posílit firemní image a vztahy se zákazníky.

BVV prý nepředložilo dostatečně zajímavý koncept veletrhu…
J. K.: To je přece zástupný argument. Koncepce veletrhu je dána exponátovou nomenklaturou, cílovými skupinami návštěvníků a termínem. Sebekriticky uznávám, že termín měl být jiný.

Veletrh jste přeložili na sudé roky. Co je hlavním důvodem?
J. K.: V lichých letech se koná ve dvouletém cyklu LIGNA Hannover. Veletrhy v Německu jsou prestižní, evropské, ale i velmi drahé včetně ostatních nákladů. Víme, že během významného veletrhu prakticky neseženete hotel pod 500, 400 euro. To vyčerpává marketingové rozpočty mateřských společností i českých výrobců. Zatím WOOD-TEC fungoval jako regionální „afterparty“ po Ligně. Ale je to podstatná okolnost a námitka, kterou je třeba brát vážně.

V sudých letech se ale koná XYLEXPO Miláno. Nebude to stejná situace?
J. K.: Když jsme u XYLEXPa, víme, že i tento veletrh prošel jistou redukcí. Ale XYLEXPO je považováno za více italské, národní. LIGNA je více evropská. Také víme, že veletržní správy Hannover a Miláno mají výstaviště, která patří k největším v Evropě, a jsou majetkově propojeny. Vliv XYLEXPO bude ale menší než LIGNY.

Nebudou se konat v budoucnosti v Evropě jen dva tři veletrhy?
J. K.: To je dobrá otázka. Samozřejmě je to přání velkých západních veletržních správ. Ale realitou je, že ne všichni zákazníci z celé Evropy mohou jet na jeden veletrh. Proč taky bydlet 70 kilometrů od Hannoveru za přemrštěnou cenu, opakovat si německá či anglická slovíčka a hledat na velkých expozicích vůbec někoho, koho zajímá menší zákazník z Česka. Proto mají regionální národní veletrhy svůj význam, protože obslouží klientelu v oblasti dojezdové vzdálenosti do maximálně 300 km.

Ale ony skutečně některé veletrhy v Evropě zanikají. Nemůže se to stát i WOOD-TECu?
J. K.: To je určitě k zamyšlení. Ale jistě je to dáno vývojem oboru a chutí vystavovatelů na veletrh jít či nejít. Důležitou roli sehrává konjunktura v oboru, zda se prodává či neprodává. Nelze zevšeobecňovat. Byl bych rád, kdyby se to WOOD-TECu nestalo, protože ho považuji za stále velmi důležitou akci. A rozhodně dává smysl, aby v určité geo­grafické oblasti silný oborový veletrh byl. Věřím, že ve střední Evropě to může být WOOD-TEC.

Některé firmy aktivní na českém trhu daly přednost akci Ligna Bohemia v Lysé nad Labem.
J. K.: Vidíte, takže nějakou prezentační akci, výstavu potřebují a chtějí. Znám většinu výstavišť na celém světě, ale přiznám se, že v Lysé na výstavišti jsem nikdy nebyl. Přesně ani nevím, kde Lysá je.

Proč tedy daly firmy přednost malému regionálnímu výstavišti před brněnským?
J. K.: To se zeptejte někoho jiného. Ale za vším hledejte buď ženu, nebo peníze. My se snažíme, aby brněnské výstaviště odpovídalo evropským standardům. Údržba a provoz výstaviště stojí desítky milionů korun ročně a i to se musí projevit v ceně pronájmu výstavní plochy. Investujeme do datových sítí, wi-fi. Nabízíme prvotřídní výstavní prostory. Každý veletrh něco stojí. To snad každý obchodník pochopí. V Německu jsou ceny výstavní plochy mnohonásobně vyšší a nikdo o tom nediskutuje.

Veletrh WOOD-TEC je členským veletrhem v kalendáři Eumabois. Bude termín listopad 2020 akceptován? V průběhu veletrhu se mělo konat zasedání Eumabois.
J. K.: Federace Eumabois je hlavně zájmovou asociací národních svazů výrobců dřevozpracující techniky. Jsme členským veletrhem, ale účast vystavovatelů to jak vidno neovlivní. V kalendáři veletrhů Eumabois jde hlavně o to, aby si veletrhy časově nekonkurovaly. Některá zasedání takovýchto svazů se konají i mimo veletrhy.

Upřímně. Mrzí Vás, že se WOOD-TEC nebude konat?
J. K.: Mrzí a velmi. Dřevozpracující a nábytkářský průmysl je jistě velmi důležitý a veletržní prezentace mu sluší. Byly připraveny obchodní mise zahraničních nákupčích, novinářů, zajímavý doprovodný program. Objevily se nové firmy i firmy, které se dříve neúčastnily. Náš průzkum spokojenosti či nespokojenosti vystavovatelů a návštěvníků žádné podstatné negativní tendence nepotvrdil.

Jaké podmínky musí být splněny, aby se veletrh konal?
J. K.: Obecně musí existovat silná domácí základna, domácí výroba. Musí být dostatečný počet hráčů na trhu včetně malých a středních podniků. Jako je tomu v Německu. Další koncentrace firem na českém trhu by neprospěla. A pak musí existovat dobrá vůle většiny do akce jít i přes skutečnost, že se jedná mnohdy o konkurenční subjekty. Ale pro návštěvníka je právě toto bonus. Vidět všechny na jednom místě v jednom čase.

Jak vidíte budoucnost WOOD-TECu? Může se stát, že se nebude konat ani příští rok?
J. K.: Může se stát všechno. Menší recese, rozhodnutí uspořádat vlastní menší akce někde ve stodole. Ale přeji si, aby to byla opět reprezentativní platforma zařízení pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl ve střední Evropě.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina