školy

Land Art 2019 úplně jinak

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Už jsme si zvykli na letní happening Land Art v půvabném arboretu Mendelovy univerzity v Černých Polích. Je to něco jako neoficiální zakončení akademického roku. Někteří studenti už mají za sebou obhajoby diplomových prací a užívají si zasloužené chvíle volna spojené s adrenalinovým pocitem při psaní nového titulu před svým jménem, jiní se na konec studia či akademického roku teprve horečnatě připravují. Účast na Land Artu v pasivní či aktivní roli je pro všechny příjemným zpestřením, které mohou negativně ovlivnit pouze vrtochy počasí. Vernisáž letošního už čtrnáctého ročníku proběhla ve znamení úmorného vedra.

Land Art se jako umělecký styl poprvé objevil v 60. letech v USA jako protest proti komerčnímu umění prezentovaného v galeriích. Vyznačoval se minimalistickým pojetím artefaktů často konceptuálního charakteru s využitím přírodních materiálů a s vazbou na konkrétní lokalitu.

Výstava Land Art představuje výsledky workshopu, jehož cílem je vytvoření objektu, který v prostředí arboreta náležitě rezonuje. Loni byla jako jediný materiál poprvé použita sláma. Zadání dostali studenti několik dní předem. Každý objekt má svoji inspiraci a příběh. Práce se slámou není jednoduchá, je nutné experimentovat. Notebook nahradí jiné nástroje: vlastní ruce. Prvním krokem jsou skice, které se převedou do 3D pomocí různých výztuží a povrch se fixuje drátěným pletivem, drátem nebo provazem. Práce vyžaduje nekonečnou trpělivost a pokoru k materiálu, ne každý nápad je vyrobitelný.

Přímá vazba slámy a nábytku není na první pohled patrná, proto mohli všichni studenti zpočátku tvořit objekty podle libosti. Díky možnostem nepoddajného materiálu dominovaly logicky spíše zakulacené tvary.

Výsledek loňského experimentu byl velmi příznivě přijat, a proto vedoucí projektu, Doc. Ing. Jiří Tauber, PhD. i pro rok 2019 zvolil slámu. Studenti už ale neměli možnost tvořit líbivá zvířátka a květiny. Motivem Land Artu 2019 byla jedna z letošních klíčových událostí dějin designu, stoleté výročí založení Bauhausu (světově proslulé první školy designu na evropském kontinentě). To shodou okolností probíhá souběžně se stoletým výročím založení Mendelovy univerzity.

Protože na první pohled nemá Bauhaus s brněnskou univerzitou nic společného, bylo velkým otazníkem, jak se studenti s tímto nelehkým zadáním vyrovnají. Je vůbec možné najít společný bod obou pedagogických zařízení? Kupodivu ano. Především je to osobnost třetího ředitele Bauhausu Ludwiga Miese van der Rohe. Ten svoji nesmazatelnou stopu zanechal hned několik set metrů od univerzitní budovy v podobě světoznámé vily Tugendhat. Není tedy divu, že několik studentů využilo jako motiv pro svoje artefakty právě nábytkové objekty ředitelů školy Ludwiga Miese a Waltera Gropia, případně jejich žáků a pedagogů.

O Bauhausu je známo, že používal nejnovější poznatky vědy v oboru bydlení a rovněž ty nejmodernější materiály, např. ocelovou trubku. Proto bylo nutné vyřešit i další problém: kánon pravého úhlu striktně dodržovaný v Bauhausu si na první pohled nemůže rozumět s možnostmi tvarování nepoddajné slámy. A tak tvorba arterfaktů vyžadovala dlouhé hodiny experimentu, dokud model nebyl životaschopný.

Za pouhých 6 let své existence se Bauhausu podařilo „infikovat“ svými progresivními myšlenkami široké okolí, do kterého vypustil svoje žáky. A tak se může kulturní svět dodnes těšit z dokonalých produktů absolventů Bauhausu, ať jde o překrásné nádobí Marianne Brandt, půvabný nábytek Hanse Bellmanna nebo designové ikony Maxe Billa. Ředitelé Walter Gropius, Ludwig Mies nebo pedagog Marcel Breuer po uzavření školy Hitlerem díky svému židovskému původu prozíravě namířili rovnou přes oceán. V USA si nejen zachránili život, ale položili zde i základy moderní architektury. Na rozdíl od válečné Evropy tam právě nechybělo porozumění ani potřebné finance.

Bauhaus – silné a ambiciozní téma ve spojení s tak banálním materiálem, jako je sláma, to vyžaduje velkou odvahu pedagoga, ale i maximální zaujetí studentů a jejich znalosti historického kontextu. Letošní objekty vznikly opět v rámci předmětu Základy techniky tvorby a volitelného předmětu Výtvarná výchova II. a na kvalitě předvedených prací je vidět, že si to studenti skutečně užili. Jejich manuální schopnost a touha po seberealizaci je opět jistou paralelou s výukou designu v Bauhausu. V praktickém životě se bude hodit.

Vernisáž výstavy 5. června 2019 uspořádaná za podpory vedení Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU a Ústavu designu, nábytku a bydlení byla neformálním poděkováním všem autorům. Ti se mohli radovat ze zájmu svých učitelů, rodičů či kamarádů. Vedle výstavy slaměných objektů v přírodě mohli obdivovat také  letošní semestrální práce vytvořené v součinnosti s firmou Plastia nebo prototypy produktů diplomových prací, z nichž některé již získaly různá prestižní ocenění.

Tím byly veřejnosti představeny zcela výjimečné studijní programy Mendelovy univerzity jako jediného školního zařízení v České republice. Zde lze vedle konkrétního zaměření na produktový či interiérový design možné získat vysokoškolské vzdělání pro široké spektrum pozic v nábytkové oblasti, a to od designu nábytku po jeho konstrukci, technologii výroby a prodej. Výstava Land Art, která byla do 30.6. volně přístupná všem zájemcům v brněnském arboretu, znamená další medializaci studijního oboru Design nábytku na Mendelově univerzitě. Letošní úspěch je ale zavazující. Bude asi dost těžké ho překonat. Už teď se můžeme těšit, co bude v roce 2020.

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: archiv autorky

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina