školy

Řemeslo pomáhá řemeslu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Plzeňský Prazdroj je na trhu známý nejen svým věhlasným pivem, ale také tím, že jako jediný pivovar ve střední Evropě provozuje nepřetržitě od roku 1842 fungující bednárnu. V ní zaměstnaná osmičlenná bednářská parta se dnes nezabývá jen opravami a výrobou velkých ležáckých sudů, kvasných kádí či menších sudů a soudků pro různé slavnostní příležitosti, ale také obnovou různých historických exponátů pro firemní a ve světě unikátní pivovarské muzeum. Ne vždy je však v této činnosti soběstačná, čehož je příkladem vloni vyráběná kopie ruční káry pro přepravu sudů, při jejímž zhotovování se zkušení bednářští mistři neobešli bez pomoci učitelů odborného výcviku a talentovaných žáků učebních oborů tesař a umělecký kovář ze SŠ řemeslné Jaroměř.

Střední škola řemeslná v Jaroměři je díky vyučovanému oboru 36-64-H/01 – TESAŘ a s ním spojených úspěchů svých žáků na nejrůznějších soutěžích, známá nejen mezi stavebníky a stavebními firmami, ale v posledních letech ji nezřídka oslovují také sběratelé předválečných automobilových veteránů a různých historických vozů, muzea či jiné organizace. A to opět ve spojení s učebním oborem tesař, přesněji řečeno s mistrem odborného výcviku mladých tesařů Bc. Ladislavem Kubiasem, který zájemcům z řad svých svěřenců kromě předepsané výuky vštěpuje i základy řemesla kolářského, jež je pro nejlepší žáky tesařského oboru jistou alternativou pro zimní období, kdy je práce na stavbách omezena. Nejinak tomu bylo i v případě loni proběhnuvší spolupráce školy s bednárnou plzeňského pivovaru Prazdroj.

„Koncem roku 2017 se na vedení naší školy obrátil plzeňský pivovar s nabídkou spolupráce při obnově značně zdevastované a rozpadající se historické ruční káry pro převážení sudů. Jednalo se o zhotovení její přesné kopie s využitím všech zachovaných původních kovových prvků. Naším úkolem při této spolupráci mělo být zhotovení dvou loukoťových kol o průměru cca 900 mm, na které si bednáři pravděpodobně netroufli, neboť jde o úplně jinou profesi, a o jejichž výrobě u nás ve škole se pivovar zřejmě dozvěděl z internetu. Nedílnou součástí této zakázky pak bylo i následné osazení kol na pivovarskými bednáři vyrobenou dubovou kostru káry, a to přímo v prostorách jejich pro žáky velmi poutavého pracoviště,“ říká Bc. Ladislav Kubias, který se jakožto skutečný nadšenec pro řemeslo snaží svým žákům zajišťovat pokud možno atypické a řemeslně zajímavé zakázky. A to jak v létě na stavbách, tak i v zimě ve školních dílnách, kde se kromě zmíněných kol pro pivovarskou káru v předchozích letech zrodila např. věrná kopie historické dřevěné stříkačky pro hasiče z Černého Dolu v Krkonoších a další podobné výrobky spojené s loukoťovými koly (v počtu 10–12 za zimu), které nejeden z končících absolventů učebního oboru tesař umí po odchodu do praxe vyrobit.

Budoucí tesaře spolu s kováři…

Řady těchto absolventů v minulém školním roce (2017–18) rozšířili Ladislav Vlasák a Lukáš Hofman, kteří ještě coby žáci 3. ročníku stihli zhruba 4 měsíce před závěrečnými zkouškami spolu s L. Kubiasem zajet do Plzně za pivovarskými bednáři pro původní kola káry. Ve školních dílnách v Jaroměři z nich nejprve demontovali obruče a ostatní kovové použitelné součástky. Poté kola rozebrali na jednotlivé prvky a podle nich pak v průběhu dvou měsíců společně zhotovili nová kola. „Na středy kol jsme použili dřevo jilmové, které je nejlepší, ale je problém s jeho sehnáním, na loukotě a špice dřevo dubové. Základní tvary prvků a spojů špic (hranatý a kulatý čep) si žáci připravili na pásové pile, soustruhu či frézce a konečné dotvarování pak pro- vedli tak jako koláři v minulosti ručně za pomocí pořízu, dlát a v případě provrtání středu také velkého nebozezu,“ upřesňuje Bc. Kubias a dodává, že zhotovená kola pak dvojice jeho svěřenců předala svým kolegům z 3. ročníku učebního oboru umělecký kovář Adamu Hornovi a Josefu Poulovi, kteří je pod vedením učitele odborného výcviku Aleše Nývlta okovali, za tepla na ně nasadili původní obruče a do středů napasovali rovněž původní litinové výtoče.

…odměnili mistři bednáři ukázkou svého umu

Hotová kola pak celá šestice tvůrců koncem května 2018 dopravila do pivovarské bednárny, kde je osadila na původní nápravu zabudovanou do již zmíněné nově zhotovené dubové kostry. A to podle L. Kubiase za vřelého přijetí a neskrývaného obdivu mistrů bednářů, kteří pak žáky detailně seznámili s celým svým pracovištěm a ochotně jim zodpověděli všechny kladené otázky.

„Mimo několikahodinového pobytu v bednárně a přilehlých pracovištích se nám dostalo i soukromé prohlídky muzea. Vyvrcholením naší pracovní návštěvy v pivovaru pak byla ukázka závěrečné fáze zhotovení (stahování nad ohněm) velkého ležáckého sudu, doplněná informacemi o tom, proč se pivní sudy na rozdíl od vinných následně a před každým naplněním smolí. Že je to proto, aby se pivo nedostalo do kontaktu s dubovým dřevem, které by negativně ovlivnilo jeho chuť, což je u vína naopak pozitivní a žádoucí jev apod.,“ doplňuje Ladislav Kubias s tím, že spolupráce s tak velkým podnikem jako je Plzeňský Prazdroj byla jak pro školu, tak i samotné žáky velkou zkušeností. Téhož názoru je i jeden z jeho dnes již bývalých žáků a současně i tvůrců předmětných kol Lukáš Hofman, který coby vyučený tesař neodešel do praxe, ale zůstal ve škole, kde nyní pokračuje ve studiu v nedávno otevřeném oboru čalouník. „Do budoucna bych si chtěl otevřít vlastní firmu se zaměřením na výrobu dřevěných kol, kterými se pokud vím, v regionu mého bydliště nikdo nezabývá. A jelikož kola jsou mimo jiné i základem starých kočárů, které potřebují opravu, tak by se mně i tato profese jednou mohla hodit,“ svěřil se mi L. Hofman 28. 2. 2019 na brněnském výstavišti, kde v rámci stavebního veletrhu reprezentoval svoji alma-mater na 8. ročníku Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv SŠ řemeslné Jaroměř

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina