školy

Polovicu prác ŠVOČ vypracovali študenti Drevárskej fakulty TU Zvolen

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Medzinárodná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti ŠVOČ 2019 na Drevárskej fakulte Technickej univerzity Zvolen, ktorá sa uskutočnila 6. mája 2019, mala jubilejný 60. ročník. Celoročnú náplň ŠVOČ koordinuje jej predsedníčka doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD. Na konferencii podrobne analyzovala zameranie prác, úroveň a celý priebeh medzinárodnej súťaže. Oproti predchádzajúcemu ročníku zaznamenali nárast prihlásených prác o 60 %.

Záštitu nad konferenciou prevzal dekan Drevárskej fakulty TU Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Udelil aj Cenu dekana za obsahovo prínosnú prácu pre ďalší rozvoj výskumu a vývoja na univerzite, ktorú získala Alexandra Bohunická – študentka Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Ocenil jej teoretickú prácu s témou „Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častí“, v ktorej autorka riešila skutočnosť, že pri spracovaní smreka vzniká veľké množstvo odpadu – hlavne kôry, ktorá sa častokrát len spaľuje a využíva ako zdroj energie. Efektívnejším spôsobom využitia tohto odpadu je navrhovaná prvotná izolácia (extrakcia) sprievodných (extraktívnych látok) a až následná konverzia kôry na energetické účely. Cieľom tejto práce bolo stanovenie vplyvu teploty a veľkosti častíc na celkový výťažok extrakcie. Práca bola zaradená do Technologicko-technickej sekcie.

Na základe požiadaviek praxe navrhli súťažiacim témy, aby sa v praxi mohli lepšie zapojiť do výrobného procesu. Rekordných 150 účastníkov obhajovalo na zvolenskej Konferencii ŠVOČ výsledky 96 prác v siedmich sekciách. Z nich 44 prác napísali študenti TU Zvolen, ďalších 12 prác bolo zo štyroch slovenských univerzít, 12 prác z troch univerzít v ČR, 5 prác z univerzít v Poľsku a 4 práce z maďarských univerzít.

Doktorandská sekcia
Prijatých bolo 13 prác, z toho 7 od doktorandov TU Zvolen. Ocenení boli:
1.    Md. Mostafizur Rahman (Univerzita Pardubice)
2.    Martin Bednár (TU Zvolen)
3.    Michal Andrejko (TU Zvolen)

Technologicko-technická sekcia
Súťažilo 17 prác, po 6 prác mala TU Zvolen, Mendelova univerzita Brno, 4 práce SGGW Varšava. Ceny získali:
1.    Ivan Vozaf (TU Zvolen)
2.    Wojciech Cheć (SGGW Varšava)
3.    Jiří Veselý (Mendelova univerzita Brno)

Umelecko-dizajnérska sekcia
Prihlásených bolo 10 prác, z toho 9 z TU Zvolen, ktorí získali všetky 3 ceny.
1.    Laura Vonsová, Erik Jeremiáš, Niko­leta Hodulová, Tomi Hakasaari, Eetu Sorvoja, Eelis Pihlajaniemi, Martina Maszticsová, Marcela Šimonffyová, Olga Boridko, Mauri Nivala
2.    David Rusnák, Ivan Jedinák, Matej Záborský, Edgar Ondroušek, Martina Pančíková, Slavomíra Fodorová, Ľubo­slava Vrábcová
3.    Lenka Bognárová, Karolína Marcoňová

Sekcia ekonomiky a manažmentu podnikov
Do súťaže odovzdali 9 prác, z toho po 3 práce študenti TU Zvolen a Univerzity Tomáše Bati Zlín. Ceny prevzali:
1.    Olha Kotsar (UMB Banská Bystrica)
2.    Jakub Dokoupil (UTB Zlín)
3.    Natália Latináková (TU Zvolen)

Sekcia marketingu, obchodu a inovačného manažmentu
Prihlásených bolo 17 prác, z toho 16 prác študentov TU Zvolen, ktorí získali všetky 3 miesta:
1.    Anna Kocianová
2.    Samuel Janík
3.    Zuzana Dančová

Sekcia protipožiarnej ochrany a bezpečnosti
Na hodnotenie prijali 9 prác, z toho 3 TU Zvolen a najviac – 4 Žilinská univerzita Žilina. Ocenení boli:
1.    Peter Godovčin (STU MTF Trnava)
2.    Katarína Bullová (TU Zvolen)
3.    Milan Ostrihoň (TU Zvolen)

Jazyková podsekcia
Prihlásili 3 práce z univerzity SGGW Varšava. Hodnotili aj práce prednesené v iných sekciách v angličtine. Celkom hodnotili 9 prác.
1.    Katarína Froncová (TU Zvolen)
2.    Martina Maszticsová (TU Zvolen)
3.    Olha Kotsar (UMB Banská Bystrica)

Stredoškolská sekcia
Sekciu využívajú záujemcovia o štúdium na Technickej univerzite Zvolen, aby rozvíjali stredoškolské drevárske, nábytkárske, dizajnérske, drevostavbárske zameranie. Prihlásili 18 prác, najviac zo SOŠ drevárskej Zvolen (6), po 3 práce SOŠ drevárska Topoľčany, SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina, SSUŠ Zvolen, SŠ stavebná a drevospracujúca Ostrava. Ocenenia pre najlepších:
1.    Daniel Fečo (SOŠ sv. Jozefa Robotní­ka Žilina)
2.    Marián Hriňo (SOŠ drevárska Zvolen)
3.    Veronika Kamenská (SSUŠ Zvolen)

Cenu ZSVTS získal študent Drevárskej fakulty TU Zvolen Jakub Andel za prácu „Možnosti výroby trieskových dosák na báze lignocelulózovej suroviny“. Práca bola zaradená do Technicko-technologickej sekcie ŠVOČ 2019. Predmetom práce bolo experimentálne overenie využitia lignocelulózovej suroviny Miscanthus sinensis Zebrinus na výrobu DTD.

Výrobná sféra oceňuje prístup vysokoškolských študentov k navrhnutým témam. Za spracované práce udelil Zväz spracovateľov dreva SR spolu s vydavateľstvom Trendwood – twd celoročné predplatné časopisu Drevársky magazín všetkým oceneným autorom.

Z podkladov Rady ŠVOČ spracoval Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív DF TU Zvolen

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina