reportáže

Navzdory dlouhé cestě ze Spiše do Prahy to tentokrát skutečně stálo za to

Pucek
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech byl 21. září 2018 finálovým kolem završen 22. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO (viz ZDE), jejíž soutěžní obor Truhlář již tradičně zaštítila spolu s jinými také Asociace českých nábytkářů. Ta spolu s pořádající společností ABF při závěrečném ceremoniálu ocenila nejen šestici nejlepších finalistů, ale také učitele, který vítězný tým přivedl do finále. AČN čestným uznáním za pedagogický přínos při vzdělávání mladých truhlářských nadějí a ABF čestným titulem Pedagog ročníku 2018. Z rukou prezidenta AČN Ing. Martina Čudky a ředitele veletrhu For Arch Matěje Chvojky je společně s poděkováním za celý nábytkářský obor převzal osmačtyřicetiletý Viliam Púček, učitel odborného výcviku ze SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves, který je shodou okolností také jejím odchovancem.

Ačkoliv byl ve druhém únorovém týdnu na Letňanském výstavišti v Praze prvním postupovým kolem odstartován letošní již 23. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO, její organizátoři a partneři soutěže určitě ještě nezapomněli na témže místě proběhnuvší finálové kolo ročníku loňského. Poprvé v historii přehlídky totiž v oboru Truhlář na nejvyšším stupni na „bedně“ stanuli žáci ze zahraniční školy, konkrétně pak Martin Dacho a Lukáš Vesselényi ze SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves. První ze jmenovaných tak úspěšně navázal na svůj výborný výkon z finále roku 2017, kdy spolu se spolužákem Viliamem Púčekem dosáhli na post vicemistrů SUSO. To samé pak lze říci také o jejich mistrovi odborného výcviku Viliamu Púčekovi starším, který své svěřence stejně jako v roce 2017 přivedl do finále z postupového kola v Nitře, kde v loňském roce rovněž zvítězili.

Studenti jdou v mistrových stopách

„Jsme velmi rádi, že máme na škole takové šikovné chlapce, kteří opravdu chtějí něco dokázat a umí se ‚porvat‘ i s tak silnou konkurencí, jako byla zde,“ sdělil nám po skončení finálového klání Viliam Púček jménem celého pedagogického sboru SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves (SOŠD), kterou před více jak 30 lety sám úspěšně vystudoval. Po ukončení studia v roce 1988 absolvoval tehdy povinnou dvouletou základní vojenskou službu. Po návratu z vojny nastoupil do pracovního poměru v někdejším národním podniku Nový domov ve Spišské Nové Vsi, který byl zaměřený na výrobu nábytku, odkud si ho po čtyřech letech, jak sám říká, vytáhli jeho tehdejší učitelé a později školští kolegové.

„V té době škola hledala mistra odborného výcviku a tak se moji bývalí učitelé obrátili na mě. A to zřejmě na základě mých někdejších učňovských výsledků, kdy jsem se čtyřikrát zúčastnil školní vědomostní a zručnostní soutěže Zenit, kterou mimochodem pořádáme dodnes již pětatřicátým rokem, a kterou jsem tehdy třikrát vyhrál.“ pochlubil se oceněný pedagog, který po téměř 25 letech strávených ve školství bere svoji práci jako poslání. A to ve smyslu předávat své zkušenosti stejnou měrou všem svým svěřencům a nikoliv pouze těm, kteří byli spolu s ním v SUSO oceněni. To volně přeloženo znamená, že školu reprezentující studenti neprošli před soutěží žádnou speciální přípravou a veškeré poznatky získali během výuky nejen od svého mistra odborného výcviku, ale i od všech jeho kolegů, za což, jak neopomněl podotknout, patří všem velký dík.

Zvýšený důraz na praxi s omezením jazyků

Snahou SOŠD podle V. Púčeka je připravovat všechny své žáky stejným způsobem, přestože, jako všude jinde v současné době, někteří z nich chodí do školy jen kvůli maturitě. „Naproti tomu ale máme v každém oboru určitý vzorek žáků, kteří jsou opravdu dobří a vyhrávají soutěže i u nás na Slovensku. Do této skupiny patří i oba naši vítězové Martin a Lukáš, kteří berou své řemeslo opravdu vážně a o jejichž nominaci na SUSO rozhodlo přední umístění v již zmíněné školské soutěži,“ říká mistr na adresu reprezentujících studentů 3. a 4. ročníku čtyřletého technického oboru 3341 K Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, po jehož absolvování získají spolu s maturitním vysvědčením také výuční list. Základem nejen tohoto, ale i dalšího školou vyučovaného čtyřletého technického oboru 3349 K Technik dřevostaveb, je totiž v podstatě učební obor Truhlář (Stolár), rozšířený o některé pro dnešní dobu nezbytné (s ohledem na technologické vybavení apod.) teoretické předměty. U Technika dřevostaveb např. o konstrukční cvičení, programování CNC strojů, dřevostavby, stavební konstrukce, technologie, materiály, logistiku a ekonomiku, na což podle V. Púčeka slyší jak případní uchazeči o studium, tak hlavně jejich rodiče, kdy pro některé by podobně jako v Česku byl bohužel „obyčejný“ obor Truhlář bez maturity nepřijatelný. „Díky tomu se nám navzdory přetrvávajícímu malému zájmu o řemesla zatím daří všechny obory naplňovat tak, abychom je mohli vyučovat. Menší problémy se stavem máme pouze u čalouníků,“ doplňuje V. Púček a dodává, že oba výše zmíněné obory jsou charakteristické vysokým počtem hodin praktického vyučování, přičemž odborný výcvik je realizovaný jak ve školních dílnách, tak i u budoucích zaměstnavatelů.

„Od třetího ročníku mají studenti praxi 2–3 dny v týdnu v závislosti na oboru, přičemž se snažíme, aby vždy pracovali na konkrétním výrobku pro konkrétní využití a nedělali jen tzv. práci pro práci. Takový výrobek si po dokončení mohou odnést domů, aby jejich rodiče měli zpětnou vazbu na to, co se naučili,“ upřesňuje s tím, že z důvodu vyššího objemu praxe škola omezila povinnou výuku cizích jazyků, která mnohé studenty byť manuálně zručné neúměrně zatěžovala, z někdejších dvou na jeden, přičemž druhý cizí jazyk si zájemci mohou zvolit jako nepovinný předmět. „Tím pádem mají více času na praxi, v rámci které se snažíme o to, aby si maximálně osvojili základy ruční výroby. Máme ověřeno, že když tyto základy zvládnou dobře udělat ručně, tak je pak dokáží i dobře naprogramovat,“ zkonstatoval oceněný Viliam Púček, načež začal se studenty spolu s nářadím balit i všechny získané ceny, aby stejně dobře jako soutěž zvládli noční více jak 600 km dlouhou cestu do Spišské Nové Vsi.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv SOŠD

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina