reportáže

Dalšími investicemi vstříc energetické soběstačnosti a výrobkové nezávislosti

moddom 2022
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Aktuálně velmi dobrá dostupnost stále levnější dřevní suroviny a naproti tomu zatím poměrně vysoké ceny stavebního řeziva iniciují k investicím nejen zahraniční zpracovatele (viz Dřevařský servis DM 1-2/2019), ale i nejednu z pilařských firem v tuzemsku. K těm, které tak činí nejen dnes, ale po celou dobu své existence, patří akciová společnost MATRIX z Třebešova na Rychnovsku. Ta se počátkem listopadu v rámci oborného setkání členských firem SDP ČR pochlubila svým kolegům z branže mimo jiného i kompletně zrekonstruovanou pilnicí, kterou od podzimu 2017 provozuje oproti minulosti ve dvou směnách, a to bez nutnosti navýšení v současné době všude chybějících pracovních sil.

Široké portfolio aktivit a s nimi spojenou činnost společnosti MATRIX jsme již dříve podrobně představili v DM 9/2015. Pro oživení informací tedy již jen krátce připomínáme, že současnou podobu holdingu tvoří dvě obchodní divize AUTOMOTIVE a AUTOCENTRUM a dvě výrobní divize: WINDOWS (výroba dřevěných, plastových a hliníkových oken a vchodových dveří) a divize dřevovýroby WOOD. Kromě solární elektrárny s výkonem 0,5 MW a čtyřhvězdičkového lesního hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, provozuje také vlastní mysliveckou společnost a zemědělskou farmu. Součástí skupiny je již pátým rokem také obchodní akciová společnost DŘEVOCENTRUM CZ s dnes již třinácti prodejními pobočkami (8 v Čechách, 5 na Moravě) zaměřenými na dřevěné materiály hlavně pro tesaře a stavební firmy.

Začátky a postupná proměna divize WOOD…

Nejstarší, a se zmíněnou investicí spojená divize WOOD, v současné době funguje na dvou pilařských provozech v Třebechovicích pod Orebem a v sídle společnosti v Třebešově. Firma v ní zaměstnává celkem 50 lidí. Pilnice v Třebechovicích je vybavena kombinací pásové a rámové pily a specializuje se na pořez dubové kulatiny do průměru 1,1 m při ročním pořezu kolem 12 tis. kubíků. Produkuje především truhlářské řezivo, jehož malá část je po vysušení dále zhodnocována na nejrůznější hoblované polotovary, které jsou spolu se zbylým sušeným řezivem exportovány do Holandska, Francie, Belgie případně Anglie. Hoblování je prováděno na druhém a pro divizi WOOD stěžejním pilařském provoze v Třebešově, donedávna primárně zaměřeném na zpracování modřínové kulatiny, kterou však v současné době, vzhledem k celorepublikové kůrovcové kalamitě, zhruba z poloviny nahradil smrk. Tento provoz se podle předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Libora Buriana, MBA v roce 2003 (po 12 letech činnosti) vydal směrem podpory zpracování dřeva tzv. ve vertikále po finalizaci.

„V té době jsme se rozhodli podporovat dva směry. Za prvé specializovat se na modřín, v jehož případě dnes s ohledem na situaci ‚improvizujeme‘ i se smrkem, a v Třebechovicích na dub. Za druhé neřezat žádná kvanta kubíků, ale jen tolik, abychom všechno, co pořežeme, dostali do podoby nějakého výrobku a prodali ho s nějakou přidanou hodnotou,“ vysvětluje Ing. Burian a dodává, že v souvislosti s tímto rozhodnutím je třebešovský závod od roku 2010 provázen průběžně realizovanými investicemi. „V této souvislosti nelze opomenout rok 2013, kdy jsme koupili tehdy těsně před krachem se nacházející společnost DŘEVOCENTRUM CZ, a vytvořili si tak pro naše výrobky vlastní prodejní síť na domácím trhu,“ doplňuje a pokračuje s tím, že první fáze investic přímo v závodě se týkala zpevnění ploch manipulačního skladu kulatiny, kde byla v roce 2015 instalována nová manipulační linka s reduktorem kořenových náběhů, 2D měřením pro účely přejímky a optimalizace pořezu, zkracovací pilou, osmadvaceti třídicími boxy a dalším nezbytným vybavením. V témže roce došlo také ke zprovoznění nově zbudovaného objektu hoblárny, kde divize WOOD podle svého ředitele Vlastimila Chaloupky v současné době hobluje hlavně modřín a z něj terasová prkna, fasádní systémy, případně podkladové hranoly pod terasy nebo fasády. „Částečně zhodnocujeme i smrkové řezivo, které dnes kvůli situaci na trhu s kulatinou také vyrábíme, na klasické palubky, případně standardně hoblovaná prkna a latě v několika různých profilech, které se dobře prodávají v naší obchodní síti nebo prostřednictvím jiných obchodních sítí, s nimiž spolupracujeme,“ doplnil V. Chaloupka s tím, že spolu s hoblárnou začala společnost využívat ještě nové vývojové prostory, sloužící pro potřeby divizí WOOD a WINDOWS a fungující na základě memoranda ve spolupráci s Lesy ČR, ČZU Praha, MENDELU Brno, VUT Brno a ČVUT Praha. V souvislosti s poslední jmenovanou univerzitou pak zmínil např. společně vyvinutou originální lehkou konstrukci Grid shell (mřížová skořepina) z modřínových latí, využitelnou pro vytvoření pergoly nebo k zastřešení (zastínění) teras, zahradních sezení, venkovních výstavních stánků či vstupních prostor do objektů.

…s cílem vytvořit univerzální pořez

Další z již dokončených etap komplexní modernizace pilařského střediska v Třebešově, zrealizovaná v letech 2016–2017, se týkala celkové rekonstrukce a dostavby objektu někdejší dvourámovkové pilnice (s pořezem cca 23 tis. m3), provozované v jedné směně.

„Stará pilnice ukončila pořez v říjnu 2016, kdy na její budovu nastoupila stavební firma, která z ní v rámci celkové přestavby vytvořila prostornou halu pro adjustaci řeziva. K této hale pak v průběhu I. pololetí 2017 přistavěla nový vyšší a širší objekt pro umístění vlastní pořezové technologie, kterou jsme v říjnu téhož roku zprovoznili a začali znovu řezat,“ upřesňuje V. Chaloupka s tím, že jde o pořezovou linku německo-české provenience. Je osazena třemi hlavními pořezovými zdroji (pásová, rámová a rozmítací pila), které mohou řezat v různých smyčkách s následným napojením na omítací uzel bočního řeziva. Cílem této investice v řádu 170 mil. Kč (cca 105 mil. Kč technologie a 65 mil. Kč stavba), bylo vybudování univerzální pilnice s možností pořezu jehličnaté i listnaté hmoty v čepových průměrech od 12 do 100 cm a v délkách od 2 do 13 metrů při projektované roční kapacitě pořezu zhruba 30 tis. m3 v jedné směně. „Rozmítací pila je konstrukčně nastavena na prizmy do tloušťky 180 mm a tak při pořezech se slabší prizmou (pod 180 mm) proto jak pásová, tak i rámová pila (katr) prizmují a rozmítací pila rozmítá, což je naše nejvýkonnější varianta pořezu. Při pořezu se silnější prizmou než 180 mm, kdy je rozmítací pila odstavena, pásová pila prizmuje a rámová rozmítá. V případě silnějších prizem ještě můžeme využít variantu, kdy katr prizmuje na rozmítačku a pásovka může řezat separátně např. různé atypické hranoly apod. V současné době řežeme ve dvou směnách a naše měsíční výkonnost se pohybuje kolem 4 tis. m3, takže se blížíme k zhruba 50 tisícům kubíků ročního pořezu,“ doplňuje ředitel divize, podle kterého se přechod na dvousměnný provoz a navýšení ročního pořezu na více jak dvojnásobek navíc vyřešily se stávajícím počtem zaměstnanců.

„To je pro zdejší oblast s automobilkou v nedalekých Kvasinách, nabízející lidem trochu jiné platy, docela zásadní. Naštěstí pro nás ale ne každému třísměnný provoz vyhovuje, a tak se nám během skoro roční odstávky potřebné zaměstnance podařilo udržet, přestože jsme je museli rozmístit po ostatních pracovištích divize. A to včetně provozu v Třebechovicích, kde jsme v té době řezali na dvě směny a spolu s dubem zpracovávali také určité množství modřínu, aby naše hoblárna měla co produkovat, ve snaze neztratit vazby jak na dodavatele, tak i odběratele. Ze stejného důvodu jsme proto i nějaké řezivo nakupovali,“ vysvětluje V. Chaloupka a přechází do roku 2018, kdy společnost Matrix investovala do rozšíření sušárenského centra o dalších 9 komor, čímž navýšila svoji sušicí kapacitu na cca 640 m3 při jednorázové vsázce. Spolu s tím bylo třeba dovybavit kotelnu o druhý 1MW kotel na spalování štěpky, pilin a kůry, který spolu s původním kotlem téhož výkonu vytápí kromě sušáren také celý objekt pilnice a veškeré ostatní prostory závodu včetně hlavní administrativní budovy holdingu.

„Pro rok 2019 ještě plánujeme navýšit výkon naší solární elektrárny z 0,5 MW na 1,5 MW. A to umístěním dalších fotovoltaických panelů na střechy, čímž v podstatě pokryjeme veškerou roční spotřebu elektřiny v rámci celého střediska. Tato investice, jelikož máme i svoji technologickou vodu čerpanou z vrtu, bude jakýmsi pomyslným cílem naší v roce 2003 vytýčené cesty vedoucí k vytvoření tzv. energeticky uzavřené firmy, což znamená co nejméně zvenku čerpat a co nejméně zatěžovat okolí,“ konstatuje závěrem naší návštěvy generální ředitel Ing. Libor Burian.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina