odborné témy

Český nábytkářský průmysl má i letos na to dosáhnout velmi vysokých čísel

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Produkce nábytku v České republice by v letošním roce podle kvalifikovaného odhadu Asociace českých nábytkářů (AČN) a společnosti Apicon Consulting měla překročit 44,8 miliardy korun, a to i navzdory zvolňujícímu tempu růstu výroby zejména ve druhém pololetí. Import by měl pravděpodobně překročit hodnotu 19 mld. Kč, export pak 28 mld. Kč.

Výše uvedenou velmi pozitivní prognózu spolu s dalšími oborovými informacemi zveřejnila AČN na tiskové konferenci uspořádané při příležitosti zahájení 10. mezinárodního veletrhu nábytku, interiérů a bytových doplňků For Interior – podzim (4.–7. 10. 2018) na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech. „Při našem odhadu respektive dopočtu jsme vycházeli z hodnot dosaženého ekonomického výsledku za první pololetí roku 2018, přičemž jsme zároveň brali v potaz i dynamiku vývoje,“ uvedl na úvod tiskové konference tajemník AČN Ing. Tomáš Lukeš s tím, že po jistém propadu exportní výkonnosti v loňském roce AČN předpokládá opětovné nastartování růstu procentuálního vyjádření exportní úspěšnosti.

Exportní výkonost vyšší, domácí spotřeba nižší

Exportní výkonnost (vývoz–dovoz/tržby) tuzemského nábytkářského průmyslu by letos podle odhadů AČN měla mírně přesáhnout 20 % (konkrétně 20,04 %), což by znamenalo nárůst o 1,26 % oproti roku 2017, avšak pokles o 0,48 % ve srovnání s rokem 2016. „U vlastního exportu by podle našich předpokladů mělo dojít k dalšímu zvýšení vývozu nábytku o více jak 1,14 mld. Kč, čímž by letošní exportní hodnota měla překročit 28,42 mld. Kč. Naproti tomu bohužel pro letošní rok předpokládáme v ČR pokles spotřeby nábytku o cca 450 mil. Kč na úroveň 35,84 mld. Kč,“ doplňuje Ing. Lukeš s tím, že i nadále pokračuje růst objemu dováženého nábytku ze zahraničí, a tak lze očekávat, že v letošním roce bude překročena 54% hranice podílu importovaného nábytku na tuzemské spotřebě.

Levnější nábytek k nám, dražší ven

Důležitým faktorem ukazujícím na kvalitu dováženého nábytku je podle tajemníka AČN jeho průměrná cena na kilogram, která by však i v letošním roce měla dle odhadů odborníků klesnout. „Očekáváme, že průměrná hodnota dováženého nábytku bude 65,70 Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného nábytku bude 81 Kč/kg. Ačkoliv není možné plošně tvrdit, že co je levné, je nekvalitní, v konkurenčním prostředí má cena vždy významnou vypovídací hodnotu. Nicméně pro zákazníky může být hodnota dováženého nábytku impulzem k tomu, aby si hlídali kvalitu nabízeného nábytku z dovozu,“ konstatuje Ing. Lukeš a dodává, že AČN má pro zákazníka účinný nástroj, jak poznat kvalitní nábytek a kvalitní výrobní firmu. Tím je značka Česká kvalita – Nábytek (státní program podpory kvality), která je vydávána na základě žádosti a posouzení nezávislou třetí stranou.

Nábytek odkud nebo naopak kam a za kolik?

Největší podíl na importu nábytku do České republiky má podle informací AČN Polsko, odkud by k nám letos mohl být dovezen nábytek za 4,8 mld. Kč. Druhým největším dovozcem je Německo s předpokládaným exportem do ČR cca 3,8 mld. Kč a třetí již tradičně Čína, která by podle předpokladu mohla na náš trh dovézt nábytek za zhruba 3,2 mld. Kč. Polsko společně s Čínou a Německem tak letos pravděpodobně dosáhnou 60% podílu na celkovém importu nábytku.

„Zde nemohu nezmínit to, že ve statistických údajích Německa však může být schována určitá část výroby z Polska. Němci totiž vlastní v Polsku řadu výrobních závodů, přičemž v nich vyráběný nábytek je k nám mnohdy importován prostřednictvích mateřských firem, což se do statistik promítá jako nábytek německý, ale ve skutečnosti je jeho původ polský,“ doplnil tajemník s tím, že letos poprvé by hranici jedné miliardy korun u exportu do ČR podle dosavadních propočtů (v I. pololetí oproti loňsku s nárůstem o 4,8 %) mohlo překonat i sousední Slovensko s vyvezeným nábytkem za cca 1,04 mld. Kč. Nábytek za stovky miliónů korun bude do ČR letos pravděpodobně dovezen ještě z Itálie (cca 946 mil. Kč), Rakouska (cca 800 mil. Kč), Tuniska (cca 442 mil. Kč), Vietnamu (cca 419 mil. Kč), Litvy (cca 397 mil. Kč), Švédska (cca 383 mil. Kč), Francie (cca 266 mil. Kč), Rumunska (cca 263 mil. Kč), Velké Británie (cca 254 mil. Kč), Holandska (cca 231 mil. Kč) a Spojených států amerických (cca 202 mil. Kč). Menší objemy nábytku v řádech desítek miliónů korun by k nám obchodníci na základě statistických výsledků I. pololetí měli dopravit také z Maďarska, Dánska, Turecka, Indonésie a Tchaj-wanu.

Naopak téměř 31 % českého exportu nábytku bude mířit do Německa, což představuje cca 8,8 mld. Kč. S velkým odstupem následuje Slovensko, kam pravděpodobně bude vyvezen nábytek za cca 2,3 mld. Kč a dále pak Francie (cca 2,02 mld. Kč), Velká Británie (cca 1,5 mld. Kč), Rakousko (cca 1,4 mld. Kč), Spojené státy americké (cca 1,3 mld. Kč), Polsko (cca 1,2 mld. Kč), Holandsko (cca 1,02 mld. Kč) a Švédsko (cca 1,0 mld. Kč). Významnější objemy vyváženého tuzemského nábytku v řádech miliónů korun by opět dle výsledků I. pololetí 2018 měly směřovat ještě do Belgie, Švýcarska, Španělska, Itálie, Maďarska, Norska, Ruska, Dánska, Rumunska, Číny a Spojených arabských emirátů.

FSC a její další vývoj

V závěru tiskové konference pak Ing. Lukeš poinformoval zhruba desítku přítomných novinářů o současném aktivním přístupu AČN k řešení nedostatku dřeva s certifikací FSC na našem trhu. To se jak známo i přes obrovský přebytek dřeva na našem trhu musí ve většině požadovaného objemu dovážet z Polska, Švédska, Slovenska a z pobaltských zemí, čímž zatím trpí především dodavatelé obchodního řetězce IKEA. V této sou­vislosti pak novináře mimo jiné seznámil s textem výzvy AČN ze dne 17. 8. 2018, v níž požaduje, aby do konce letošního roku bylo rozhodnuto o zavedení certifikace systémem FSC na 10 % plochy, obhospodařované státními lesy (viz. celý text v DM 10/2018, str. 73), kterou do termínu konání tiskové konference podepsalo několik desítek nábytkářských firem s tím, že ve druhém říjnovém týdnu bude zaslána premiérovi ČR Andreji Babišovi.

„Požadavek certifikace FSC v sou­časné době splňují pouze lesy v národních parcích spadající pod Ministerstvo životního prostředí ČR, zatímco v lesích ve správě Lesů ČR s.p. a Vojenských lesů a statků s.p., patřících pod Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo obrany ČR, je pouze certifikace v systému PEFC. Nicméně poměrně úspěšně se nám daří přesvědčit některé vlastníky obecních a soukromých lesů a také lesů církevních o tom, že certifikace FSC je skutečně prospěšná např. pro ekologii. U těchto drobnějších vlastníků lesů se již setkáváme s pozitivní odezvou a někteří se již na tuto certifikaci připravují,“ doplnil Ing. Tomáš Lukeš s dovětkem, že s oběma subjekty spravujícími státní lesy AČN jedná, ale jejich stanovisko zatím nezná. Rozhodující stanovisko ale podle Ing. Lukeše bude na ministerstvu zemědělství, přičemž podle ministra Ing. Miroslava Tomana, CSc. by se údajně mělo s certifikací začít.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Grafy: archiv AČN, Foto: autor

O předpokládané letošní úspěchy a také právě řešené problémy českých nábytkářů se zajímala zhruba desítka novinářů z různých médií včetně Dřevařského magazínu a Českého rozhlasu
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina