odborné témy

První volyňský INTET oslovil přes tři stovky zájemců o interiérovou tvorbu

OT_Intet
K vytvoření bezstresového interiéru je např. třeba věnovat pozornost jeho výběru s výhledy do příjemného exteriéru
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Koncem loňského roku 7. 12. 2023 proběhl na VOŠ a SPŠ Volyně I. ročník mezinárodního odborného semináře interiérové tvorby INTET s tématem „Čas na nadčasovost“. Touto akcí, pořádanou z iniciativy mladých pedagogů v čele s absolventkou volyňské VOŠ Ing. Barborou Hrdličkovou, Dis., se tak škole podařilo navázat na tradici úspěšných sedmi ročníků seminářů „Interiéry“, proběhnuvších v letech 2012–2018. Ačkoliv pořadatelé s ohledem na prosincový adventní čas vzhlíželi k počtu účastníků s jistými obavami, zvučná jména přednášejících a zajímavá témata jejich čtrnácti přednášek se staly zárukou velmi slušné účasti více jak tří stovek posluchačů, kterým byly nabídnuty ještě 2 výstavy, workshop a 9 prezentačních stanovišť firem zaměřených na materiály a komponenty pro výrobce interiérů.

Základy obnovené tradice

Jednodenní akci, určenou pro architekty, interiérové designéry, výrobce nábytku a nábytkových materiálů, a další odborníky či studenty z oblasti interiérové tvorby, absolvovalo celkem 308 účastníků, z toho 122 z vnějšího prostředí mimo školu. Zbylých 186 pak tvořili učitelé, zaměstnanci a studenti pořádající VOŠ a SPŠ. Pro účastníky byl připraven pečlivě sestavený program se zajímavými tématy přednášek, které zazněly z úst 14 přednášejících ze tří zemí – Česká republika, Slovenská republika a Lucembursko.

K celkové atmosféře semináře také přispělo 9 prezentujících se firem, zejména z řad dodavatelů materiálů a komponentů pro výrobce interiérů a v neposlední řadě i organizátoři, kterým se podařilo dokonale zúročit své zkušenosti z již 28 let pořádané jarní mezinárodní konference Dřevostavby. Podle ředitele školy RNDr. Jiřího Homolky také zkušenosti z někdejších 7 ročníků odborného semináře „Interiéry“ a také díky mimořádnému vztahu, který všichni absolventi školy ke své „alma mater“ chovají a z nichž mnozí se přímo podíleli na sestavení programu.

Jeho součástí kromě již zmíněného byla také výstava studentských prací a výstava „Historické proměny bydlení“, která byla stručným ohlédnutím za proměnami bydlení s přihlédnutím k navrhování nábytku a k tvorbě a zařizování interiérů, a na jejímž vytvoření se úvodním textem a celoživotními zkušenostmi v architektuře podílela doc. akad. arch. Ivana Čapková.

Souběžně s přednáškami pak v odpoledních hodinách probíhal dvouhodinový Pecha Kucha „Absolventi studentům“, během kterého bývalí absolventi školy debatovali se současnými studenty. Mimo to semináři nechyběl ani společenský večer a pro studenty připravený cestovatelský večer po Panamě.

„Nechtěl bych to zakřiknout, ale vypadá to, že se nám podařilo položit základy obnovené tradice – tradice pořádání podzimního setkávání designérů, konstruktérů, vysokoškolských pedagogů, realizátorů návrhů i výrobců s úmyslem vytvořit přátelskou platformu mimo tradiční veletrhy a klasické komerční akce, navíc umocněné výjimečným prostředím ryze funkcionalistického areálu školní budovy,“ řekl v úvodu semináře na adresu slušně zaplněného sálu RNDr. Jiří Homolka s tím, že kromě zviditelnění školy působící v malém městě je nemyslitelné, aby odborná škola snažící se o maximální uplatnění svých absolventů v praxi, neměla přímé vazby na příslušnou podnikatelskou sféru, na navazující oborové vysoké školy, na firmy realizující interiéry a obecně na sektor, který může do budoucna posílit exportní kapacity českého průmyslu.

„Z pohledu školy se seminář stává výjimečnou příležitostí velmi úzkého provázání vzdělávací instituce s ostatními školami, a hlavně s realizační praxí,“ uvedl dále ředitel ve svém vystoupení, po němž následovalo pět ucelených bloků přednášek.

Umělá inteligence a design, ergonomie

Vlastní program semináře odstartovala přednáška „Dizajn a (ajajáj) AI“ doc. akad. soch. Reného Baďury, vedoucího Katedry dizajnu nábytku a interiéru TU Zvolen. Začal tím, že umělá inteligence (AI) coby interdisciplinární věda, zabývající se simulací lidské inteligence stroji, počítači, sítěmi atd., zosobňuje dlouhodobou snahu lidí vytvářet systémy, které jsou schopné učit se, chápat a odpovídat na podněty z okolního světa.

Umělá inteligence může být použita k automatizaci řady úloh tradičně vykonávaných designery, např. na generování 3D modelů výrobků

Kromě jiného má potenciál revolucionizovat design. Lze ji využít na automatizaci tzv. rutinních úloh, porovnávání, získávání dat, relevantních údajů, norem, legislativy, zjišťování dat uživatelů, tvorbu verzí, mutací, permutací, zlepšení výběru a generování nových sestav. AI, jak dále uvedl, není podobná „house music“, kde tvůrce využívá tzv. samples (ukázky, vzorky), její tvořivost je limitovaná poznáním, nikoliv kreováním. Může být použita k automatizaci řady úloh tradičně vykonávaných designery, např. na generování 3D modelů výrobků na základě technických specifikací, k testování výrobků z hlediska funkčnosti a bezpečnosti, či k analýze údajů o uživatelích a trhu k získání poznatků s možným vlivem na zlepšení výrobků. AI může být použita i na zlepšení rozhodovacích procesů v práci designérů (prognóza prodeje, optimalizace designu, personalizace) či na generování nových nápadů pro design (vytvoření nových konceptů, řešení problémů s existujícími výrobky, inspirování designérů novými nápady).

Jak důležité jsou pro člověka nadčasové předměty? Co dělá nadčasový předmět nadčasovým a proč jsou některé výtvory lepší než jiné? Odpovědi na tyto otázky…

Zobraziť celý článok v eDM 4/2024 >>
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina