drevostavby odborné témy

Medzinárodná konferencia Drevo v modernej architektúre

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Revolúcia v stavebníctve. Mrakodrapy z dreva. Viacpodlažné budovy z dreva aj na Slovensku. Požiarna bezpečnosť na prvom mieste. Riešenia vhodné aj pre samosprávy. To sú témy, ktorými chceli organizátori konferencie zaujať odbornú, ale i laickú verejnosť. Hovoriť o nich pred adresátmi, ktorí môžu pozitívne ovplyvniť rozhodovanie investorov, aby sa rozhodli pre výstavbu budov na báze dreva.

Drevo je efektívne, optimálne ale aj efektné riešenie v architektúre, ktorá si dáva prívlastok trvalo udržateľná a nízkoenergetická. Nielen rodinné domy, ale aj budovy verejné, stavby občianskej vybavenosti, školy, kancelárie a bytovky určené pre sociálne bývanie môžu byť postavené v nízkoenergetickom štandarde a za krátky čas. Podiel drevostavieb na trhu neustále rastie a Slovensko má všetky predpoklady na to, aby sa v tomto trende zaradilo ku krajinám ako Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Nórsko či Fínsko.

Aj harmonogram prednášok, ktoré odzneli na odbornej medzinárodnej konferencii v dňoch 4. – 6. 10. 2018 vo Vysokých Tatrách nasvedčuje, že témy to boli výsostne aktuálne, a že organizačný výbor vynaložil nemalé úsilie na to, aby naplnil odhodlanie, ktoré vložil do preambuly pri príprave konferencie.

4. 10. 2018 – štvrtok

 • Ing. Robert Lukáč, viceprezident Zväzu spracovateľov dreva SR: Otvorenie a úvodné slovo
 • Ing. Peter Mináč, primátor mesta Tisovec: Samospráva a výstavba – výzva a realita
 • Ing. arch. Pavol Pokorný, Bratislava: Staviame z dreva – ideály a realita
 • Ing. Ivan Kolárik, Kontrakting, Žilina: Staviame z dreva – revolúcia v stavebníctve a možnosti dneška
 • doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., Katedra požiarneho inžinierstva FBI, Žilinská univerzita: Požiarna bezpečnosť drevostavieb – revízia STN 92 0201-2:2017

5. 10. 2018 – piatok
I. blok

 • BeA Slovensko, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš: Profesionálne spojovacie systémy
 • Marek Hyben, Rothoblaas, spol. s r.o.: Riešenia pre drevostavby
 • Ing. Robert Vinca, Saint-Gobain Con­struction Products, s.r.o.,: Multikomfortné riešenia pre drevostavby
 • Prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., Kate­dra drevostavieb DF TU Zvolen: Drevostavby – spoľahlivosť, tradícia, budúcnosť

II. blok

 • Mag. MAS Christian Murhammer, Rakúsky zväz výrobcov drevostavieb: Europe and wooden houses – best practises and solutions
 • Arch. DI Werner Nussmüller, Nussmüller Architekten ZT GmbH, Graz: What about wood? – solutions for individuals and community
 • Prok. DI Dr.-techn. Julian Zotter, RWT PLUS, Woschitz Group: HoHo Wien – a challenging story
 • Robert Malczyk, MASc, P.Eng., Struct­Eng, MIStructE, MBA, Equilibrium Consulting Inc., Vancouver – Kanada: Wooden constructions – revolutionary project

Od roku 2008 až do dnešných dní sa podiel moderných drevostavieb na odovzdaných nových rodinných bytových domoch na Slovensku zvýšil z 5 % na viac ako 10 %. Ročne sa na Slovensku postaví a odovzdá približne 700 nových rodinných domov, ktoré sú postavené z konštrukčného systému na báze dreva. Sekcia drevostavieb ZSD SR (SD ZSD SR) si uvedomuje potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva. Do roku 2025 si SD ZSD SR dala za cieľ tento podiel zvýšiť na 30 %.

„Považujeme za nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovuobjavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je. Dlhodobo sa nám osvedčila odborná spolupráca s predstaviteľmi akademickej obce. Na Slovensku sa nedávno podarilo novelizovať tzv. protipožiarnu normu, takže konečne môžeme stavať aj vyššie než len dvojpodlažné objekty. Rovnako dôležitou úlohou však zostáva, aby sme investorov ale aj individuálnych stavebníkov vo väčšej miere vrátili k drevu“, hovorí predseda sekcie, Ing. Róbert Lukáč z firmy WHC.

V roku 2012 Sekcia drevostavieb ZSD SR úspešne zaviedla vlastnú „Značku kvality“, ktorá ide nad rámec povinných certifikácií výrobkov a konštrukcií, a o pridelenie ktorej sa môžu uchádzať členovia ZSD SR. Tradične organizuje aj súťaž o „DREVOSTAVBU ROKA“, kde členské spoločnosti SD ZSD SR nominujú svoje hotové realizácie za uplynulý rok.

Aj to sú dôvody, kvôli ktorým sa Sekcia drevostavieb ZSD SR rozhodla usporiadať prestížnu medzinárodnú konferenciu pod názvom „Drevo v modernej architektúre“. Aby sme na Slovensku stihli naskočiť na už unikajúci vlak drevostavbárov v okolitých krajinách. Hlavným zámerom a cieľom konferencie bolo na konkrétnych architektonických riešeniach a firemných realizáciách prezentovať prednosti drevostavieb na Slovensku. Osloviť predovšetkým architektov, projektantov, realizátorov a spracovateľov dreva s témami, ktoré im pomôžu sa zorientovať v ponuke.

Ohlasy účastníkov boli pozitívne. Renomovaný architekt Björn Kierulf sa v kuloároch po skončení podujatia vyjadril pozitívne k myšlienke, že by sa táto konferencia mohla stať potenciálne najprestížnejším podujatím v priestore V4 a tým aj platformou na výmenu názorov a optimalizáciu spoločného pôsobenia zainteresovaných subjektov v širšom okolí Slovenska. Podobne sa vyjadrili aj akademici, ktorí vidia v takomto podujatí potenciál výmeny medzinárodných skúseností v ich prostredí. Čerešničkou na torte boli prednášky špičkových architektov z kancelárie Equilibrium Consulting Inc, Vancouver (Kanada) a z tímu HoHo Wien z Rakúska k téme výškovej modernej architektúry v Kanade a v Rakúsku.

Mag. MAS Christian Murhammer
Rakúsky zväz výrobcov drevostavieb, Viedeň
Rakúsky zväz výrobcov drevostavieb (ÖFV) založili v roku 1979 a odvtedy sa etabloval ako úspešný zväz nezávislých a kvalitne produkujúcich subjektov v branži drevostavieb. Jeho členom sa môžu stať výhradne spoločnosti, ktoré spĺňajú všetky kvalitatívne štandardy (napr. Ekonormu ÖNORM B2310) a podmienky členstva. Okrem členov garantujú vysokú kvalitu produkcie aj subdodávatelia do systému stavieb, ktorí sú partnermi zväzu a priemyselného odvetvia. ÖFV iniciuje vlastné výskumné a vývojové projekty, ktorých výsledky podporujú celý drevostavbársky priemysel a môžu ich využívať všetci. Tým podporujú kvalitatívny rast a zlepšovanie v segmente stavebníctva, ktoré patrí k pilierom rakúskeho priemyslu. ÖFV sa podieľa aj na príprave noriem a predpisov, ktoré pozitívne ovplyvňujú trh s drevostavbami a správanie rakúskych zákazníkov. ÖFV je zakladajúcim členom Európskeho zväzu výrobcov drevostavieb (EFV), ktorý zastupuje záujmy branže na európskej úrovni.

Arch. DI Werner Nussmüller
Nussmüller Architekten ZT GmbH, Graz
Praktické skúsenosti a začiatky architektonickej kancelárie Nussmüller Architekten siahajú už do roku 1982, kedy začala zbierať skúsenosti na trhu. Do roku 1995 existovala pod menom Gruppe 3. Realizovala projekty pre bývanie – vzdelávanie – mestské stavby – kultúru – výstavníctvo – kancelárie, čo dokladuje jej široký záber. Sústreďovala sa vždy na hľadanie inovatívnych a krea­tívnych riešení. V konštrukcii drevo­stavieb a energeticky efektívnych rekonštruk­ciách získala kancelária nejedno ocenenie a nemálo praktických skúseností.

Kanceláriu vedie architekt Stefan Nussmüller, ktorému poskytujú podporu pri riadení firmy Werner Nussmüller a Inge Nussmüllerová, ktorí priniesli do firmy dlhoročné skúsenosti.

V centre pozornosti pri architektonických návrhoch stojí vždy človek, podľa ktorého potrieb sa prispôsobuje realizácia budovy so svojimi zmenami a riešeniami. Citlivý prístup k prírode a prírodným materiálom a umné narábanie s denným svetlom podčiarkujú profesijný profil kancelárie. Cieľom je vždy dosiahnutie čo najvyššej možnej kvality bývania a fungovania budovy.

Prok. DI Dr.-techn. Julian Zotter
RWT Plus, Viedeň, vedúci oddelenia masívne stavby
RWT Plus bola založená v roku 1996 ako súčasť skupiny Woschitz Group a špecializuje sa na projektovanie nosných konštrukcií a konštrukciu ľahkých stavieb. V pobočkách vo Viedni a Feldkirchene sa koncentrujú na vypracúvanie medzinárodných projektov, o.i. v Nemecku, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, Rusku a Abu Dhabi. Dôležitou úlohou je poskytovanie konzultácií pri projektoch, okrem architektonických riešení. To poskytuje investorom voľnú ruku pri výbere architekta a súčasne garantuje optimálnu realizáciu architektonických predstáv do reality. Prejavuje sa to v snahe o dokonalú a úzku interdisciplinárnu spoluprácu  s architektmi.

V roku 2005 rozšírili svoje pôsobenie aj o vedecký výskum a inovácie, čím napĺňajú predstavu o inovatívnej a kreatívnej komplexnej projekčnej kancelárii. Vďaka spolupráci s technickými univerzitami a inými vedecko-výskumnými subjektmi sa im darí získavať aj vizionársku kompetenciu a konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Momentálne je v centre záujmu ich pilotný projekt HoHo Wien – 26 podlažná budova z hybridného konštrukčného systému, ktorej výhody, úskalia výstavby i použité technické riešenia predstavil hlavný projektant tejto unikátnej budovy.

MASc, P.Eng., StructEng, MIStructE, MBA, Robert Malczyk
Equilibrium Consulting Inc., Vancouver, Kanada
Študoval a magisterský titul získal v odbore drevených konštrukcií na Technickej univerzite vo Varšave. Po skončení štúdia sa rozhodol pokračovať na UBC v Kanade pod patronátom svetovo renomovaného inžiniera Borga Madsena. Počas posledného ročníka štúdia na UBC, Robert Malczyk dostal pracovnú ponuku od J. Novacek & Associates, poprednej inovatívnej konzultačnej firmy vo Vancouvri, ktorá sa venovala dreveným konštrukciám.

Po štvorročnom pôsobení sa stal v roku 1997 spoluzakladateľom Equilibrium Consulting Inc. Počas svojej kariéry pracoval na viac ako 600 projektoch, z ktorých mnohé boli ocenené medzinárodnými cenami. Sú medzi nimi projekty na Hooded Merganzer Restaurant v Pentictone v spolupráci s Nick Bevanda Architect, alebo aj the Art Gallery of Ontario Galleria Italia a architektom Frankom Gehrym, ktorá patrí k najkomplexnejším dreveným konštrukciám na svete.

Neslobodno zabudnúť ani na ponuku drevostavbárov pre starostov a primátorov slovenských miest a obcí. Tradičná drevená výstavba dáva skvelé predpoklady na to, aby sme hľadali možnosti, ako nadviazať na pretrhnutú niť dobrého mena stavieb na báze dreva – a to nielen určených na bývanie. Prednášky predstavili možnosti riešení drevenej architektúry vo výstavbe sociálnych bytov a verejných budov v nízkoenergetickom až pasívnom štandarde v obciach na Slovensku. Potešiteľné je, že organizátorom sa podarilo získať dôveru a spoluprácu prestížnych profesijných združení a komôr ako partnerov pre organizovanie konferencie. Ostáva už iba konštatovať želanie, že sa z tohto podujatia stane tradícia.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina