aktuality

Od mája 2018 je zamestnávateľ povinný uvádzať výšku mzdy v ponuke práce

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pri hľadaní práce je jedným z rozhodujúcich faktorov mzdové ohodnotenie. Doposiaľ sa väčšina uchádzačov stretávala s platom uvedeným pod pojmom „dohodou“ . Od 1. mája 2018 už bude zamestnávateľ povinný v ponuke na pracovné miesto na pracovných portáloch, v letákoch, či v inzerátoch v periodikách uvádzať aj základnú zložku mzdy.

Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy už nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku hrubej mzdy v nižšej sume, ako zverejnil v ponuke zamestnania. Zmenu zavádzajú novely Zákona o službách zamestnanosti a Zákonníka práce. V novele sa neuvádza, či majú zamestnávatelia v inzerátoch uvádzať hodinovú, týždňovú alebo mesačnú mzdu.

Do základnej zložky hrubej mzdy nebudú zarátané variabilné zložky mzdy: príplatky za nočnú prácu, za rizikovú prácu, nadčasy, práca vo sviatok, odmeny, prémie, 13. a 14. plat. Pritom tieto variabilné zložky mzdy môžu hrať významnú rolu v celkovej výške mzdy, preto ani povinne zverejnená základná zložka nemusí povedať veľa o tom, koľko v skutočnosti uchádzač o zamestnanie zarobí. Benefity alebo nejaké doplnkové mzdové dojednania môžu byť predmetom rokovaní medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Uvádzanie základnej zložky mzdy taktiež neplatí pre všetkých. Novela sa nevzťahuje na verejnú správu, kde sa platy odvíjajú podľa stanovených tabuliek, a na prácu v zahraničí. Ak teda bude na Slovensku firma uvádzať pracovnú ponuku, ktorá počíta s náplňou práce v zahraničí, uvádzanie základnej zložky mzdy sa na ňu nevzťahuje.
Novela zákona sa týka:

  • všetkých firiem, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky,
  • všetkých firiem, ktoré zamestnávajú zamestnancov na základe Zákonníka práce a Zákona o službách zamestnanosti.

Za nedodržanie zákona hrozia pre zamestnávateľa sankcie do výšky 33 193,91 eura.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina