archív aktualít rok 2015

Architektov a odborníkov upútali najmä dve expozície

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Cena Moddom FASTU mSúťaž o Cenu MODDOM je súčasťou výstavy MODDOM na výstavisku Incheba EXPO v Bratislave od začiatku tejto výstavnej tradície (1. ročník v roku 1996). V jubilejnom 20. ročníku výstavy nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM 2015 (14. – 18.10.2015) ocenili touto cenou 9 produktov a 1 expozíciu.

Za najkrajšiu expozíciu vybrala odborná hodnotiteľská komisia ukážku študentského dizajnu ako nositeľa Ceny MODDOM 2015 – Fakultu architektúry STU Bratislava. Predstavené študentské modely a riešenia mali upútať nielen potenciálnych užívateľov, ale najmä výrobcov, ktorí by ich mohli zaradiť do výrobnej produkcie. V spoločnom stánku s Ústavom interiéru a výstavníctva a výskumno-vývojového centra BCD lab prezentovali výsledky výskumov APVV – Agentúry pre podporu výskumu a vývoja a KEGA – Koedukačnej grantovej agentúry.

Odborná hodnotiteľská komisia posudzovala 20 prihlásených výrobkov a expozícií. Iba každý desiaty vystavovateľ využil bezplatnú možnosť prihlásiť vystavené produkty do súťaže. Výstavy sa zúčastnilo 221 vystavovateľov z 8 krajín.

Úplným vyvrcholením MODDOM 2015 bolo ocenenie najkrajšej expozície z pohľadu architektov. Cenu udelilo vedenie výstaviska spolu s organizáciami architektov. Za najkrajšiu považovali expozíciu luxusného nábytku Eden – Domus s.r.o. Senec. Vystavovateľ ju zostavil zo špičkových modelov viacerých európskych výrobcov nábytku a interiérových doplnkov na ploche 98 m² v hale B1.

Foto hore: Expozícia študentských modelov Fakulty architektúry STU Bratislava mala inšpirovať najmä výrobcov, aby zaujímavé riešenia zaradili do výrobného programu

Foto dole: Prezentácia exkluzívneho nábytku a bytových doplnkov Eden – Domus s.r.o. Senec

Cena Moddom Eden V

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina