archív aktualít rok 2015

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v septembri 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery september15 lowIndikátor dôvery v obchode (12,3) klesol v septembri v porovnaní s augustom o 2,7 percentuálneho bodu (p.b.) a to vplyvom negatívneho hodnotenia súčasných a očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Súčasné podnikateľské aktivity hodnotilo 89 % respondentov ako priaznivé, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (27) znížilo v porovnaní s augustom o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Žilinského kraja.

Úroveň zásob (13) medzimesačne vzrástla o 4 p.b. a 83 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 35 % respondentov (o 5 % viac ako v augustovom prieskume), znižovanie uviedlo 12 % respondentov (o 3 % viac) a stabilizovaný vývoj očakáva 53 % firiem (o 8 % menej). Saldo v tomto ukazovateli (23), po očistení od vplyvu sezónnosti, vzrástlo o 4 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, veľkostných skupinách a krajoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom pesimistickejší, v dôsledku čoho sa septembrové saldo (23) znížilo o 2 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s augustom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 6 p.b. na hodnotu 4. Zvyšovanie počtu zamestnancov očakáva 7 % firiem (o 5 % menej ako v augustovom prieskume), 85 % respondentov (o 3 % viac) o zmenách neuvažuje a 8 % respondentov (o 2 % viac) počíta s ich znižovaním. Napriek tomu zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom a maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 a 100 a viac zamestnancami a podľa regiónov v Trnavskom, Prešovskom, Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (92 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo (-1) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 1 p.b. Rast cien očakáva len 8 % respondentov. Ceny budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s ostatným tovarom, v oprave motorových vozidiel a v maloobchode s pohonnými hmotami, vo veľkostných skupinách firiem s 0 až 10 a 100 až viac zamestnancami. Z územného hľadiska rast cien predpokladajú respondenti v Banskobystrickom, Trnavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v auguste, v dôsledku čoho sa saldo (31) zvýšilo o 3 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch s výnimkou Žilinského.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (62 %), nízky dopyt (42 %), legislatívu (37 %) a vysoké prevádzkové náklady (33 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 14 % respondentov, čo je na úrovni augusta.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery september15 big

Indikator dovery september15

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina