archív aktualít rok 2015

LignoSilva prepojí reťazec produkcie, spracovania a využitia dreva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Bucina DTDkaruselProjekt Centra excelentnosti Lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva získal grant Európskej únie v objeme 480 tis. €. Národné lesnícke centrum SR mohlo pripraviť v predstihu zámer programu a medzi prvými reagovať na výzvu Horizont 2020 – Teaming. Výsledkom je zisk finančnej podpory z balíka pre nové programovacie obdobie 2014 – 2020.

Program by mal napomáhať praxi. Navrhujú postupy, ktoré integrujú výskum, vývoj a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho sektoru a celulózo-papierenského priemyslu. Definitívne prepoja reťazec produkcie, spracovania a využitia dreva. Inžinieri musia prihliadať na očakávané trendy v spotrebe dreva aj v nadväzujúcich odvetviach: výroba energie z biomasy, papiera a recyklácie starého dreva. Projekt musí smerovať k zníženiu energetickej náročnosti. Podieľa sa na ňom Výskumný ústav papiera a celulózy Bratislava a fínsky European Forest Institute.

Cieľom 1. etapy projektu je vypracovanie business plánu s definovaním priorít výskumu, s podrobným rozpisom prenosu know-how a inovácií do praktickej realizácie. Za týmto účelom zapojili do projektu riešiteľa z vyspelej časti Európy. Pre 1. etapu je vyčlenených 180 tis. €.

Odborníci Národného lesníckeho centra SR vo Zvolene začnú projekt realizovať v polovici roku 2015, kompletný by mal byť v lete 2016. Je to ich prvý projekt, ktorý bude mať dosah na lesnícko-drevársky sektor a celulózovo-papierenský priemysel v celej Európe. Doteraz majú skúsenosti iba s prípravou inovatívnych zámerov pre jednotlivé drevospracujúce firmy v SR.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina