archív aktualít rok 2014

Vysokoškolská publikácia formou didaktickej brožúrky

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

EkodizajnkonceptmanualPerfektnú znalosť terminológie študijných odvetví umožní publikácia Drevárskej fakulty TU Zvolen „Ekodizajn – koncept – manuál“. Predovšetkým vysvetľuje a odporúča, aby sa EKO nepoužívalo formálne (ekologický, environmentálny, zelený), ale aby budúcich tvorcov dizajnu uviedli do prostredia, v ktorom žijeme.

Drevárska fakulta Technickej univerzity má študentom nastaviť podmienky vzdelávania za účelom osvojenia serióznych zásad prístupu k tvorbe zdravého interiéru a nábytku, pri dodržaní ergonómie, vhodnej konštrukcie, estetického vzhľadu a bezpečnosti umiestnenia v priestore.

Brožúrku v modernom vreckovom formáte, v rozsahu 134 strán, zostavila Ing. Zuzana Tončíková s kolektívom ako didaktickú pomôcku. Projekt prináša systematickosť do tvorby priemyselného dizajnéra. Študent sa zoznámi s kritériami na vybraný výrobok. Naučí sa predvídať a zaradiť do návrhu získané vedomosti a zručnosti. Predstavuje technológie 21. storočia: nanomateriály, inteligentné riešenia, kompozity tretieho druhu, Rapid prototyping (3D tlač).

Celá koncepcia didaktickej pomôcky je rozdelená do troch celkov. Po základných informáciách a terminológiách pre tvorcov dizajnu, rozoberá (systém EKM) formou ukážky 10 prípadových štúdií a používanie materiálov – popri dreve všetky typické pre výrobu interiérových prvkov, s dôrazom na materiály, ktoré možno recyklovať.

Netradičné stvárnenie príručnej učebnice zvýrazňuje grafika Ing. Miroslava Chovana, ArtD. Publikáciu recenzovali prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. a Mgr. Art. Bjorn Kierulf.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina