archív aktualít rok 2014

Novembrové normy v SR zamerané aj na biomasu

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

BiomasaNovembrové normy sú rozsiahlejšie ako v predchádzajúcich mesiacoch (dvojnásobný rozsah). Obsah noriem je zameraný na všeobecné predpisy pre podnikateľov, poznatky pre projektantov pri návrhu domov a drevostavieb (inštalácie plynových spotrebičov), skúšanie požiarneho nebezpečenstva, dôležitou informačnou časťou sú tuhé biopalivá. Novembrové normy majú celkom 203 nových predpisov.

Z uvedeného prehľadu nových noriem, platných na Slovensku, vyberáme:

• TNI CEN/TR 16706 (01 0705) • Poštové služby. Kvalita služby. Meranie nesprávneho doručenia. Realizačná správa • (CEN/TE: 16706:2014)

• STN P CEN ISO/TS 17427 (01 8561) • Inteligentné dopravné systémy (IDS). Kooperatívne systémy. Úlohy a zodpovednosti v kontexte kooperatívnych IDS založených na architektúre pre kooperatívne systémy • (ISO/TS 17427: 2014)

• TNI CEN/TR 16690 (01 8569) • Elektronický výber poplatkov. Pokyny na aplikácie EVP založené na komunikačných jednotkách IDS vo vozidlách • (CEN/TR 16690: 2014)

• TNI CEN/TR 1749 (O6 1002) • Európsky systém triedenia spotrebičov na plynné palivá podľa spôsobu odvádzania spalín (vyhodnotenie spotrebičov) • (CEN/TR 1749:2014)

• STN EN 203-1 (06 1901) • Spotrebiče na plynné palivá pre prevádzky spoločného stravovania. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky • (EN 203-1: 2014)

• STN EN 14570 (07 8230) • Zariadenie a príslušenstvo na LPG – nadzemné a podzemné nádrže • (EN 14570:2014)

• STN EN 13141-8 (12 7005) • Vetranie budov. Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov. Časť 8: Skúšanie vlastností jednotiek na prívod a odvod vzduchu (vrátane spätného získavania tepla) vetracích mechanických systémov pre jednu miestnosť • (EN 13141-8: 2014)

• STN P CEN/TS 16658 (18 9021) • Požiadavky na zavádzanie procesu interoperability vo výrobných podnikoch. Vyspelý model presadzovania procesu interoperability • (CEN/ TS 16658:2014)

• STN EN 60695-1-40 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1 – 40: Návod a posudzovanie požiarneho nebezpečenstva • (EN 60695-1-40:2014, IEC 60695-1-40: 2013)

• STN EN 60695-9-2 (34 5630) • Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 9-2: Povrchové šírenie plameňa. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód • (EN 60695-9-2: 2014, IEC 60695-9-2: 2014)

• STN EN 60695-10-2 (34 5630) • Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 10-2: Abnormálne teplo. Tlaková skúška guľôčkou • (EN 60695-10-2: 2014, IEC 60695-10-2: 2014)

• STN EN 60695-11-2 (34 5630) • Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Skúšobný plameň s menovitým výkonom 1 kW: Zariadenie, zostava na overovanie skúšky a návod • (EN 60695-11-2: 2014, IEC 60695-11-2: 2013)

• STN EN 62612 (36 0292) • Svetelné zdroje LED s integrovanými predradníkmi na všeobecné osvetlenie s napájacím napätím > 50 V. Prevádzkové požiadavky • (EN 62612: 2013, IEC 62612: 2013)

• STN 48 0059 (48 0059) • Sortimenty dreva. Drevo na výrobu hudobných nástrojov

• STN EN ISO 17225-1 (65 7403) • Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy biopalív. Časť 1: Všeobecné požiadavky • (EN ISO 17225-1: 2014, ISO 17225-1: 2014)

• STN EN ISO 17225-2 (65 7403) • Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy biopalív: Časť 2: Triedené drevné pelety • (EN ISO 17225-2: 2014, ISO 17225-2: 2014)

• STN EN ISO 17225-3 (65 7403) • Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy biopalív. Časť 3: Triedené drevné brikety • (EN ISO 17225-3: 2014, ISO 17225-3: 2014

• STN EN ISO 17225-4 (65 7403) • Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy biopalív. Časť 4: Triedené drevné štiepky • (EN ISO 17225-4: 2014, ISO 17225-4: 2014)

• STN EN ISO 17225-5 (65 7403) • Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy biopalív. Časť 5: Triedené drevné štiepky • (EN ISO 17225-5: 2014, ISO 17225-5: 2014)

• STN EN ISO 17225-6 (65 7403) • Tuhé biopalivá: Špecifikácie a triedy biopalív. Časť 6: Triedené nedrevné pelety • (EN ISO 17225-6: 2014, ISO 17225-6: 2014)

• STN EN ISO 17225-7 (65 7403) • Tuhé biopalivá. Špecifikácie a triedy biopalív. Časť 7: Triedené nedrevné brikety • (EN ISO 17225-7: 2014, ISO 17225-7: 2014)

• TNI/CEN/TR 16721 (65 9810) •Výrobky založené na biomase. Prehľad metód na overenie obsahu založeného na biomase • (CN/TR 16721: 2014)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina