archív aktualít rok 2014

Októbrové normy v SR zamerané aj na moderné stavebné systémy

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Osvetleni interNovým normám oznámeným v Zborníku STN (vydaným tlačou a v elektronickej podobe) k 1. októbru 2014 by mali venovať pozornosť aj firmy v odvetví drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu z pohľadu realizácie drevostavieb. Z uverejneného prehľadu vyberáme:

• STN EN 1325 (01 0110) • Hodnotové manažérstvo. Slovník. Termíny a definície • (EN: 1325:2014)
• STN EN 12828+A1 (06 0310) • Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov • (EN 12828:2012+A1: 2014)
• STN EN 60068 -1 (34 5791) • Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 1: Všeobecne a návod • (EN 60068-1:2014, IEC 60068-1:2013)
• STN EN 62707-1 (36 0586) • Triedenie LED (LED – binning). Časť 1: Všeobecné požiadavky a súradnicová mriežka bielej farby • (EN 62707-1: 2014, IEC:62707-1: 2013)
• STN EN 62 481-1 (36 8036) • Usmernenie DLNA (Aliancia pre digitálnu domácu sieť a interoperabilitu domácich sieťových zariadení. Časť 1: Architektúra a protokoly • (EN 62481-1:2014, IEC 62481-1:2013)
• STN EN 62 481-2 (36 8036) • Usmernenie DLNA… Časť 2: Mediálne formáty DLNA • (EN: 62 481-2: 2014, IEC 62481-2:2013)
• STN EN 62481-3 (36 8036) • Usmernenie DLNA… Časť 3: Ochrana spojenia • (EN:62481-3:2014, IEC 62481-3:2013)
• STN EN 62481-5 (36 8036) • Usmernenie DLNA… Časť 5:Usmernenia pre profily zariadení DLNA • (EN:62481-5:2014, IEC 62481-5:2013)
• STN EN 62680-4 (36 8365) • Rozhrania univerzálnej sieťovej zbernice pre dáta a napájanie. Časť 4: Trieda káblov a konektorov univerzálnej sériovej zbernice • (EN 62680-4:2014, IEC: 62680-4:2013)
• STN EN 13279-2 (72 2485) • Sadrové spojivá a sadrové omietky. Časť 2: Skúšobné metódy • (EN: 13279-2:2014)
• STN EN 16 309 (73 0903) • Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie sociálnych aspektov budov. Metódy kalkulácie • (EN: 16 309:2014)
• STN EN ISO 16484-5 (74 7400) • Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 5: Dátový komunikačný protokol ISO 16 484-5:2014 • (EN ISO: 16484-5:2014, ISO: 16484-5:2014)
• STN EN ISO 16484-6 (74 7400) • Automatizácia… Posúdenie zhody dátovej komunikácie ISO 16484-6:2014 • (EN ISO 16484-6:2014, ISO:16484-6:2014)

V prehľade októbrových STN je uvedených 74 nových STN.

Zmeny STN (3):

• STN EN 61347-2-1/A2 (36 0511) • Ovládacie zariadenia svetelných zdrojov. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na zapaľovanie zariadenia (iné než tlejivkové štartéry) Zmena A2 • (EN 62347-2-1:2001/ A2: 2014, IEC: 62347-2-1:2000/ A2:2013)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina