archív aktualít rok 2014

Přehled nových technických norem v ČR – říjen 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 09/2014

• ČSN EN 13141-8 (12 7131) • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov – Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla) pro nucené větrací systémy určené pro jednotlivé místnosti
• ČSN EN 60079-14 ed. 4 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
• ČSN EN 60079-14 ed. 3:2009 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací (změna Z1)
• ČSN EN 60079-31 ed. 2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“
• ČSN EN 60079-31:2010 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“ (změna Z1)
• ČSN EN 50131-2-6:2009 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) (změna Z1)
• ČSN EN 50131-2-7-1:2013 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-1: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (akustické) (změna Z1)
• ČSN EN 50131-2-7-2:2013 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-2: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (pasivní) (změna Z1)
• ČSN EN 50131-2-7-3:2013 (33 4591) • Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní) (změna Z1)
• ČSN 34 2300 ed. 2 (34 2300) • Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
• ČSN 34 2300:1977 (34 2300) • Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení (změna Z1)
• ČSN 48 2117 (48 2117) • Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování
• ČSN EN 16485 (49 0023) • Kulatina a řezivo – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
• ČSN EN 1329-1 (64 3180) • Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
• ČSN P CEN/TS 1452-7 (64 3185) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 7: Návod pro posuzování shody
• ČSN EN 28510-1 (66 8536) • Lepidla – Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu – Část 1: Odlupování pod úhlem 90 stupňů
• ČSN EN ISO 16927 (67 3062) • Nátěrové hmoty – Stanovení přetíratelnosti nátěrů
• ČSN EN 12004+A1:2012 (72 2469) • Lepidla pro obkladové prvky – Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování (oprava 1)
• ČSN EN 31+A1 (72 4842) • Umyvadla – Připojovací rozměry
• ČSN EN 35 (72 4846) • Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody – Připojovací rozměry
• ČSN EN 13707 (72 7601) • Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky
• ČSN EN 13859-2 (72 7621) • Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny
• ČSN EN 13859-1 (72 7621) • Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
• ČSN EN 16309 (73 0903) • Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu
• ČSN EN 13964 ed. 2 (74 4521) • Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 13964:2006 (74 4521) • Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení (změna Z1)
• ČSN EN 16323 (75 0162) • Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
• ČSN EN ISO 13934-2 (80 0812) • Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab
• ČSN EN 16120+A1 (94 3419) • Výrobky pro péči o dítě – Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé
• ČSN EN 15999-1 (96 1517) • Ochrana kulturního dědictví – Směrnice pro vitríny používané pro výstavy a pro dlouhodobé uchovávání sbírkových předmětů – Část 1: Obecné požadavky

Technické normy zrušené k 1. 10. 2014

• ČSN EN 1072 (49 2406) • Překližované desky – Označování ohybových vlastností stavebních překližovaných desek (platila od: březen 1997)
• ČSN EN 1084 (49 2407) • Překližované desky – Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy (platila od: březen 1997)
• ČSN EN 1638 (64 3161) • Plastové potrubní systémy – Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) – Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku (platila od: červenec 1998)
• ČSN EN 1862 (64 3169) • Plastové potrubní systémy – Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Stanovení relativního ohybového krípového faktoru při následném vystavení chemickému prostředí (platila od: květen 1999)
• ČSN 74 7731 (74 7731) • Dveře odolnější proti vloupání (platila od: březen 1991)
• ČSN 77 0020 (77 0020) • Balení. Všeobecné požadavky na obaly (platila od: únor 1986)
• ČSN 77 0100 (77 0100) • Ochranné balení. Všeobecná ustanovení (platila od: říjen 1992)
• ČSN 77 0104 (77 0104) • Spotřebitelské obaly pro ochranné balení (platila od: červenec 1978)
• ČSN 77 0105 (77 0105) • Přepravní obaly a fixační systémy pro ochranné balení (platila od: červenec 1978)
• ČSN 77 0110 (77 0110) • Ochranné balení strojírenských výrobků. Všeobecná ustanovení (platila od: květen 1980)
• ČSN CEN/TS 1852-3 (64 3168) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polypropylen (PP) – Část 3: Směrnice pro instalaci (platila od: březen 2005)
• ČSN P ENV 1401-3 (64 3172) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 3: Návod pro instalaci (platila od: listopad 2001)
• ČSN P ENV 1452-6 (64 3185) • Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 6: Návod pro instalaci (platila od: červenec 2002)
• ČSN P CEN/TS 14758-3 (64 6433) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) – Část 3: Pokyny pro instalace (platila od: prosinec 2006)
Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina