archív aktualít rok 2014

Přehled nových technických norem v ČR – srpen 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 8. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 07/2014

ČSN ISO 21940-31 (01 1449) • Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 31: Náchylnost a citlivost strojů na nevyváženost
• ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky (změna A1)
• ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky (změna A2)
• ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky (změna A3)
• ČSN ISO 14694 (12 2003) • Průmyslové ventilátory – Specifikace kvality vyvážení a úrovní vibrací
• ČSN EN 1092-1+A1 (13 1170) • Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli
• ČSN EN 1300 (16 5110) • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření
• ČSN EN ISO 28881 (20 0721) • Obráběcí stroje – Bezpečnost – Elektroerozivní stroje
• ČSN EN ISO 3691-6:2014 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob (oprava 1)
• ČSN ISO 7130 (27 7800) • Stroje pro zemní práce – Výcvik obsluhy – Obsah a metody
• ČSN EN 847-1 (49 6122) • Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče
• ČSN EN 847-2 (49 6122) • Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje
• ČSN EN 847-3 (49 6122) • Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Upínací zařízení
• ČSN EN 1870-11 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)
• ČSN EN 1870-12 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání
• ČSN EN 1870-19 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily ­– Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) a tesařské kotoučové pily pro staveniště
• ČSN EN ISO 9806 (73 0304) • Solární energie – Solární tepelné kolektory – Zkušební metody
• ČSN EN 15804+A1 (73 0912) • Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
• ČSN 80 0001 (80 0001) • Textilie – Základní třídění a základní názvy
• ČSN EN 13251 ed. 2 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích
• ČSN EN 13251:2001 (80 6151) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích (změna Z1)
• ČSN EN 13252 ed. 2 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
• ČSN EN 13252:2001 (80 6152) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech (změna Z1)
• ČSN EN 13253 ed. 2 (80 6153) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů)
• ČSN EN 13253:2001 (80 6153) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi (změna Z1)
• ČSN EN 13254 ed. 2 (80 6154) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
• ČSN EN 13254:2001 (80 6154) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází (změna Z1)
• ČSN EN 13255 ed. 2 (80 6155) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
• ČSN EN 13255:2001 (80 6155) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů (změna Z1)
• ČSN EN 13265 ed. 2 (80 6158) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů
• ČSN EN 13265:2001 (80 6158) • Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů (změna Z1)
• ČSN EN ISO 17249 ed. 2 (83 2514) • Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou
• ČSN EN ISO 17249:2005 (83 2514) • Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou (změna Z1)
• ČSN EN ISO 13849-1:2008 (83 3205) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (oprava 2)
• ČSN EN ISO 14119 (83 3315) • Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu
• ČSN EN 13451-11 (94 0915) • Vybavení plaveckých bazénů – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky
• ČSN EN 13451-10 (94 0915) • Vybavení plaveckých bazénů – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení
• ČSN EN 71-3 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Technické normy zrušené k 1. 8.
2014
• ČSN EN 60079-11 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“ (platila od: červenec 2007)

• ČSN EN 61241-11 (33 2335) • Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností „iD“ (platila od: srpen 2007)
Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem
Seznam prodejen, kde je možné normy objednat
Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina