archív aktualít rok 2014

Lesy ČR vypsaly tendr na lesní práce za 2,2 miliardy korun

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LESS lesni praceStátní podnik Lesy České republiky (LČR) vyhlásil včera 8.7. pro část spravovaných lesů otevřené nadlimitní zadávací řízení na zajištění lesnických činností počínaje datem 1. ledna 2015.

Lesnické firmy v něm soutěží o celkem 27 smluvních územních jednotek (SÚJ). V tomto daném případě jde o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva s dobou platnosti pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019. Na dalších třech SÚJ současně LČR vyhlásily veřejné zakázky, na kterých jsou na dobu jednoho roku soutěženy odděleně pěstební a těžební činnosti.

Vyhlášené veřejné zakázky nazvané „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2015+“, „Provádění pěstebních činností – rok 2015“ a „Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2015“ jsou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek, kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na webových stránkách www.lesycr.cz.

Zadávací řízení proběhne plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Hodnotícím kritériem bude nabídková cena. Lhůta pro doručení nabídek je stanovena na středu 24. září 2014 do 10 hodin. Ihned poté se v sídle ředitelství Lesů ČR v Hradci Králové uskuteční veřejné otevírání obálek.

Příprava těchto tendrů probíhala již za nového vedení Lesů ČR. „Podobu tendrů ovlivnilo mimo jiné Programové prohlášení vlády ČR a konzultace s Ministerstvem zemědělství i zástupci oborových organizací a obchodních partnerů. Jsme přesvědčeni, že oproti minulosti umožní dnes nastavené podmínky, aby se soutěže mohlo účastnit větší množství firem, a to včetně malých a středních. Tendr obsahuje také některé nové aspekty týkající se zaměstnanosti a dostupnosti dříví v regionech,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Výběr parametrů lesnických tendrů:

  • zvýšení počtu SÚJ: z původních 18 na dnešních 30 (27 v komplexní zakázce, na 3 SÚJ samostatně soutěženy pěstební a těžební činnosti)
  • komplexní zakázka: soutěží se pěstební i těžební činnosti dohromady
  • pilotní projekt na 3 menších SÚJ: oddělení pěstební a těžební činnosti na 1 rok – cíl: zjistit, zda je tento model pro LČR funkční, a zda přináší lepší dostupnost zakázky pro malé a střední podniky (vysvětlení: výsledkem VZ na těchto 3 SÚJ bude 6 samostatných smluv – 3 smlouvy na pěstební činnosti a 3 smlouvy na těžební činnosti)
  • sociální aspekt: transparentnost zaměstnávání – požadavek LČR na pravidelné informace o osobách, které se podílejí na plnění zakázky. LČR budou data pro účely kontroly postupovat příslušným úřadům; zvýšení odbornosti osob podílejících se na plnění zakázky – jasné kvalifikační požadavky LČR na THP pro jednotlivé SÚJ
  • podpora regionálního zpracování dřevní hmoty – zvýšení nabídky dřevní hmoty pro regionální zpracování – pokračování elektronických i prezenčních aukcí; povinnost smluvních partnerů prodávat určený objem vyrobené smrkové kulatiny prostřednictvím elektronického aukčního systému LČR
  • úprava smluvního vztahu pro případ výskytu kalamitních situací a kůrovců

Předpokládané hodnoty veřejných zakázek:

  • „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – 2015+“ – cca 2,2 mld. Kč bez DPH – jde o očekávanou hodnotu pěstebních a těžebních činností, nikoli cenu za dříví
  • „Provádění pěstebních činností – rok 2015“ – cca 18 mil. Kč bez DPH
  • „Provádění těžebních činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2015“ – cca 6,8 mil. Kč – jedná se o předpokládanou cenu těžebních prací nikoli cenu za dříví

Zdroj: LČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina