archív aktualít rok 2014

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v júni 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery jun14 lowIndikátor dôvery v obchode (10,3) klesol v júni v porovnaní s májom o 0,7 percentuálneho bodu (p.b.) a to vplyvom negatívnych hodnotení súčasných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Súčasné podnikateľské aktivity hodnotilo 88 % respondentov ako priaznivé resp. bezo zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (14) znížilo v porovnaní s májom o 2 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov je viac pozitívnych hodnotení vo všetkých krajoch okrem Žilinského.

Úroveň zásob medzimesačne stúpla o 2 p.b. a 91 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 39 % respondentov a 55 % so zmenami neuvažuje. Saldo v tomto ukazovateli, po očistení od vplyvu sezónnosti, vzrástlo o 9 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch, veľkostných skupinách a krajoch.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti optimistickejší ako minulý mesiac, v dôsledku čoho sa júnové saldo zvýšilo o 2 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opravy motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a krajoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s májom predpokladá rast (saldo sa zvýšilo o 8 p.b.). Zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami, ostatným tovarom a predaja motorových vozidiel. Z veľkostného hľadiska plánujú prijímať zamestnancov vo všetkých skupinách s výnimkou firiem s 0 až 99 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých krajoch okrem Košického, Nitrianskeho a Trenčianskeho. Celkove s prijímaním zamestnancov počíta 10 % respondentov a 83 % o zmene neuvažuje.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast 11 % respondentov. Ceny budú zvyšovať respondenti všetkých sektorov maloobchodu okrem predaja motorových vozidiel a maloobchodu s ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou firiem so 100 a viac zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho, Nitrianskeho a Bratislavského kraja. Viac ako štyri pätiny (89 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 6 p.b.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti optimistickejší ako v máji, v dôsledku čoho sa saldo zvýšilo o 8 p.b. Rast tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách okrem firiem s 0 až 10 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (61 %), nízky dopyt (54 %), legislatívu (40 %) a vysoké prevádzkové náklady (34 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 12 % respondentov, čo je na úrovni mája.

Indikator dovery jun14 big

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina