archív aktualít rok 2014

Výrobnú sféru posilní 46 maturantov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Model drevostavby 1Maturity na zvolenskej „drevárke“ nenaplnili očakávanie. V májovom termíne ukončilo štúdium v školskom roku 2013/14 celkom 46 žiakov s priemernou známkou 2,76 z odborných predmetov. Pre septembrový termín zostáva ešte 8 žiakov, ktorí budú dodatočne absolvovať maturitnú skúšku.

Najlepšie vedomosti preukázali žiaci študijného odboru Tvorba nábytku a interiéru. Za praktickú skúšku malo 19 žiakov priemer známky 2,42. Na ústnej maturitnej skúške malo 17 absolventov priemernú známku 2,41. Študijný odbor Drevárska a nábytkárska výroba ukončilo 8 absolventov s priemernou známkou 2,88. Praktickú skúšku odboru Drevárstvo a nábytkárstvo absolvovalo 25 maturantov s priemernou známkou 3,08. Po ústnej skúške získalo maturitné vysvedčenie iba 21 žiakov s priemernou známkou 2,95.

Drevársku priemyslovku pôvodne založili v roku 1922 v Liptovskom Hrádku ako 1-ročné odborné štúdium pre piliarov. Pred 6 desaťročiami (1954), vzniklo 4-ročné maturitné štúdium. SPŠ drevársku presťahovali v roku 1962 do centra slovenského drevárstva – do Zvolena. Vyučovanie v súčasnom areáli školy prebieha od roku 1968. Štúdium nábytkárskych odborov má 20 rokov (od školského roku 1993/94). Ako jediná škola na Slovensku realizovala študijný odbor Výroba hudobných nástrojov (1995 – 2012).

Zlúčením so SOU drevárskym (v susednom areáli) vznikla pred 10 rokmi (2004) Združená SOŠ drevárska a mala 593 žiakov. Od roku 2009 má škola súčasný názov SOŠ drevárska Zvolen. V jubilejnom 90. školskom roku (2012/13) mala škola 328 žiakov. Počet žiakov naďalej klesá.

Od septembra 2014 začínajú nový experimentálny študijný odbor Technik drevostavieb 3349 K. Predbežne je do 1. ročníka prihlásených 21 žiakov.

Foto: Štúdiu tvorby a výroby drevostavieb sa systematicky venujú na SOŠ drevárskej vo Zvolene už viac rokov. Model panelovej drevostavby ako učebnú pomôcku zhotovil formou maturitnej práce Martin Gyetven v školskom roku 2010/11

Model drevostavby 2

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina