archív aktualít rok 2014

Přehled nových technických norem v ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 06/2014

• ČSN 12 7010 (12 7010) • Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení
• ČSN EN 415-10 (26 7600) • Bezpečnost balicích strojů – Část 10: Obecné požadavky
• ČSN EN ISO 3691-6 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob
• ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky (oprava 2)
• ČSN EN 15534-1 (64 9330) • Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) – Část 1: Zkušební metody pro charakterizaci směsí a výrobků
• ČSN EN 15534-4 (64 9330) • Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) – Část 4: Specifikace pro profily a dlaždice pro terasy
• ČSN EN 15534-5 (64 9330) • Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) – Část 5: Specifikace pro krytinové profily a tašky
• ČSN EN 13438 (67 3152) • Nátěrové hmoty – Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely
• ČSN 73 0605-1 (73 0605) • Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů
• ČSN EN 1634-1 (73 0852) • Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken
• ČSN EN 1997-1:2006 (73 1000) • Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla (změna A1)
• ČSN EN 16483 (79 0018) • Usně – Označování usňových dílků v textilních výrobcích
• ČSN EN 16419 (79 2815) • Usně – Zámišové usně pro čištění – Klasifikace a požadavky
• ČSN 80 0823 (80 0823) • Plošné textilie – Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka
• ČSN 80 1123 (80 1123) • Stupnice jemnosti vlny
• ČSN EN 1948-4+A1 (83 4745) • Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB – Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
• ČSN 91 0270 (91 0270) • Nábytek – Zkoušení povrchové úpravy nábytku – Základní a společná ustanovení
• ČSN EN 12721+A1 (91 0278) • Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla
• ČSN EN 12720+A1 (91 0280) • Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin
• ČSN EN 12722+A1 (91 0287) • Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla
• ČSN EN 15649-1+A2 (94 0930) • Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě – Část 1: Klasifikace, materiály, obecné požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 15649-6+A1 (94 0930) • Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D

Technické normy zrušené k 1. 7. 2014

• ČSN EN 1127-1 (38 9622) • Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika (platila od: květen 2008)
• ČSN EN 13463-5 (38 9641) • Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c“ (platila od: červen 2005)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina