archív aktualít rok 2014

Prvé úspešné pokusy pri samostatnom navrhovaní objektov, vrátane nábytku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Semestralne prace DFTU mKaždoročné semestrálne práce študentov dizajnu Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene boli po prvý raz prístupné aj verejnosti a študentom iných katedier. Tým, že práce umiestnili hneď vo vstupe do budovy školy, mohli nezainteresovaní posúdiť úroveň ich získaných vedomostí. Počas prvých dvoch júnových týždňov mohli návštevníci obdivovať zhruba stovku návrhov.

Prezentácie semestrálnych prác na zadané témy vypracovali v elektronickej a písomnej podobe, doplnili vizualizáciou jednotlivých prvkov pre skompletovanie celého interiéru. Zhotovili aj makety produktov pre zreálnenie predstavivosti navrhnutých objektov. K práci patrí aj farebný poster v grafickom využití prvkov a stručných popisoch ich funkčnosti.

Doteraz bývali semestrálne a ročníkové práce iba k nahliadnutiu v priestoroch menzy Študentského domova Ľudovíta Štúra, aby sa stali miestom diskusií a ich autori zaznamenali od spolužiakov drobné pripomienky, ktoré im pomohli pri rozvinutí do ďalších projektov. Tie predchádzajú komplexnej príprave zvládnutia témy diplomovej práce a úspešným ukončením štúdia.

Vystavené práce sú dokladom, že na DF – Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov vyrástli ďalší profesionálni tvorcovia interiéru a jeho častí. Samostatný študijný program Priemyselný dizajn nábytku vznikol v akademickom roku 1988/89. V jubilejnom 25. akademickom roku 2013/14 má katedra 146 poslucháčov. Štúdium končí 11 magistrov umenia a 24 bakalárov.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina