archív aktualít rok 2014

Obnovení příjmu žádostí o zvýhodněné úvěry v Jihočeském kraji

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

cmzrbankaČeskomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., obnovila příjem žádostí o zvýhodněné regionální úvěry pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji. Program je vyhlášen na období od 17. 3. 2014 do 31. 12. 2014.

Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci registrovaní jako poplatníci daně z příjmu na finančním úřadě a disponující oprávněním k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti mohou získat zvýhodněný regionální úvěr ve výši až 1 mil. Kč, začínající podnikatelé až 500 tis. Kč. Doba splatnosti úvěru je stanovena až na 6 let, sazba je pevná, a to 4 % p. a. Úvěr může být použit na pořízení investic či nákup zásob pro podnikatelskou činnost v průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu, ubytování, stravování a řadě dalších činností.

Obce na území Jihočeského kraje mohou získat zvýhodněný regionální úvěr ve výši až 2 mil. Kč se splatností maximálně 10 let a též pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení úvěru. Aktuální úroková sazba je uvedena v Ceníku obchodů a služeb Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., na www.cmzrb.cz. Úvěr je určen pro nepodnikatelské projekty a může být vynaložen na pořízení nebo rekonstrukci dlouhodobého majetku, nákup pozemků a zpracování související projektové dokumentace.

Žádosti přijímají regionální pracoviště České Budějovice a pobočka Praha. Veškeré informace včetně formuláře žádosti o regionální úvěr jsou uvedeny na www.cmzrb.cz.

Zdroj: ČMZRB

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina