archív aktualít rok 2013

Bronzová medaila pre Františka Štulajtera

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

StulajterCieľom PEFC Slovensko je podpora trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Do procesu sa zapojili v roku 2002 prostredníctvom Združenia certifikácie lesov Slovenska.

Certifikácia sa prostredníctvom PEFC rozšírila na celý spotrebiteľský reťazec, overovaný certifikačnými orgánmi. Sleduje pôvod dreva v celom dodávateľskom reťazci. Všetko drevo musí byť vyťažené v súlade s uplatniteľnou legislatívou. Pre uplatňovanie používania loga PEFC boli vydané licencie pre 50 vlastníkov a užívateľov lesa, 22 držiteľov C-o-C certifikátov a 7 účastníkov z ostatných skupín. Aktuálny stav držiteľov certifikátov spotrebiteľského reťazca les – drevo je 44 členov zo SR, ďalšie 4 podniky pôsobiace na trhu SR sú certifikované prostredníctvom svojich materských spoločností v zahraničí. Do slovenskej schémy certifikácie lesov patrí stabilizovaná výmera a dosahuje hodnotu 1.239.120 ha, čo je 64 % výmery lesov.

Celý tento proces od samého začiatku podporuje, riadi a organizuje Ing. František Štulajter, CSc. (60), ktorý nedávno získal za svoju celoživotnú prácu pre rozvoj lesníctva Bronzovú medailu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Absolvent VŠLD vo Zvolene (1976) si lesnícke vzdelanie doplnil kandidátskou prácou o ochrane a fytopatológii rastlín (1983). Lesnícku prax získal na lesnej správe v Krupine a Modrom Kameni, pokračuje na generálnom riaditeľstve LESY SR, š.p. naposledy ako vedúci odboru koncepcií a rozvoja (1999), vedúci odboru lesníckej politiky a certifikácie (2004). Na svojom publikačnom konte má 24 odborných článkov s problematikou ochrany lesa.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina