archív aktualít rok 2013

Elektronické aukcie dreva na Slovensku trvajú už tisíc dní

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina skladPrvé elektronické aukcie dreva na Slovensku sa uskutočnili od 13. do 17. decembra 2010 pre 1. štvrťrok 2011. Ich organizátor – LESY SR š.p. – po „tisícdňovej tradícii“ hodnotil ich prínosy pre obchod so slovenským drevom. Záujem o ponúkaný sortiment guľatiny bol obrovský, aj ceny dosiahnuté licitáciou boli veľmi vysoké.

Trh mal predstavu o transparentnej možnosti získať guľatinu na ďalšie spracovanie. Ponuky elektronickej aukcie očakávali spracovatelia dreva na Slovensku ako „svoje“ objemy dreva pre svoju výrobu. Systém sľuboval pre rok 2012 aj zavedenie uzavretých aukcií pre kľúčových odberateľov – slovenských spracovateľov. Toto sa nepodarilo presadiť a EAD (elektronické aukcie dreva) zostali otvorené pre všetkých.

V prvom roku EAD sa zvýšili tržby za predaj sortimentov dreva:

IPV III. ABC smrek/jedľa o milión €, vlani o 284 tis. €, za 1. polrok 2013 o 26 tis. €

IPV III. D buk o 254 tis. €, vlani o 147 tis. €, za 1. polrok 2013 o 25 tis. €

Príčinou bol pokles zdrojov ihličnatého dreva (po odznení veľkých kalamít) a vplyv viazaných dodávok guľatiny formou kúpnych zmlúv. EAD tak ponúkol iba zlomok zdrojov dreva a v opačnom členení ako ho potrebuje trh. Pri zavedení aukcií sa pôvodne uvažovalo, že predaj guľatiny touto formou bude v roku 2011 v objeme cca 7 %. Mali sa rešpektovať dlhodobé zmluvy s veľkými odberateľmi. V roku 2012 mal systém EAD už predstavovať 90 % všetkého obchodu.

Za tisíc dní od konania prvej EAD sa konalo 486 aukcií, priemerne predali na každej po tisíc m³ a celkom predali vyše pol milióna m³ dreva.

Na aukciách predali (realizovali):

2011 [m³]

2012 [m³]

1. polrok 2013 [m³]

ihličnaté sortimenty

2.055.921

1.760.417

793 tis.

podiel EAD

9,5 %

3,8 %

3,8 %

listnaté sortimenty

1.967.272

1.987.859

1,1 mil.

podiel EAD

2,4 %

2,4 %

2,5 %

spolu ihličnaté a listnaté

4.023.193

3.748.276

1,9 mil.

podiel EAD

6,0 %

3,0 %

3,1 %

Dosiahnuté ukazovatele hodnotí Ing. Ján Čavojský (odbor obchodu a logistiky na GR LESY SR, š.p.): „Voľné zdroje guľatiny sú limitované, nie je možné využívať potenciál EAD pre zabezpečovanie finančných zdrojov podniku v plnom rozsahu. Mienime udržať a rozvíjať stav predaja dreva cez EAD a zahrnúť do neho aj iné komodity.“

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina