archív aktualít rok 2013

PEFC certifikované spoločnosti spĺňajú požiadavky EUTR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

PEFCSpotrebiteľský reťazec PEFC umožňuje certifikovaným i necertifikovaným spoločnostiam zabezpečiť súlad s európskou legislatívou týkajúcou sa legálnosti dreva. Nový medzinárodný štandard PEFC pre spotrebiteľský reťazec je platný od 24.5.2013 a jeho súčasťou je systém náležitej starostlivosti (DDS), ktorý musia uplatňovať všetky spoločnosti uvádzajúce drevo na trh EÚ po prvý krát. PEFC Slovensko spracovalo pre PEFC certifikované spoločnosti preklad medzinárodného návodu na zavedenie zmien vyplývajúcich z požiadaviek nariadenia EUTR.

Nariadenie EUTR o dreve zakazuje umiestňovať na trh EÚ nelegálne vyťažené drevo a z neho spracované výrobky. Pri obchode s drevom je povinnosť uchovať informácie o dodávateľoch a odberateľoch dreva vrátane výrobkov z dreva. Obsahuje systém náležitej starostlivosti formou percentuálnej metódy a metódy fyzickej separácie. Postup hodnotenia rizika potvrdila i nezávislá organizácia ProForest. Výhodou PEFC certifikácie (už z roku 2010) je zakotvenie hodnotenia nadobúdania dreva z nelegálnej ťažby do certifikácie spotrebiteľského reťazca.

Brožúrka „Nariadenie EÚ o dreve EUTR a PEFC certifikácia“ (v rozsahu 8 strán formátu A5, vytlačená na 100-percent PEFC certifikovanom papieri) vysvetľuje princípy a postup pri realizácii nariadenia EUTR. Predplatitelia ju dostanú spolu s časopisom Drevársky magazín 9/2013, ktorý expedujeme koncom tohto týždňa.

 

Súvisiace články:

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh se dotkne všech prodejců a zpracovatelů dřeva

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina