archív aktualít rok 2013

Od 1. srpna lze opět řetězit smlouvy na dobu určitou

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ParagrafDne 1.8.2013 nabyla účinnosti novela zákoníku práce (155/2013 Sb.), která mění dosavadní pravidla v uzavírání pracovních smluv na dobu určitou.

Podle § 39, odst. 2 z.p. nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování se přitom považuje i jeho prodloužení.

Novela z.p. platná od 1.8.2013 vkládá do § 39 nový odstavec (4), který říká, že jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví
a) bližší vymezení těchto důvodů,
b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,
c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,
d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.

V případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, je možné písemnou dohodu s odborovou organizací nahradit vnitřním předpisem, který musí obsahovat tytéž náležitosti.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina