archív aktualít rok 2013

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v auguste 2013

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Indikator dovery august13Indikátor dôvery v obchode (3,0) stúpol v auguste v porovnaní s júlom o 2,3 percentuálneho bodu (p.b.) a to vplyvom pozitívnejších hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie na najbližšie tri mesiace a nižšieho stavu zásob.

Súčasnú podnikateľskú situáciu hodnotí 81 % respondentov ako priaznivú resp. primeranú sezóne. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti kleslo saldo v porovnaní s júlom o 3 p.b. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú v sektore maloobchodu s ostatným tovarom, pohonnými hmotami a potravinami, nápojmi a tabakom, z veľkostného hľadiska je viac negatívnych odpovedí vo firmách so 100 a viac zamestnancami, z územného hľadiska v Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. V ostatných sektoroch, skupinách a krajoch prevládajú pozitívne hodnotenia.

Úroveň zásob medzimesačne klesla o 2 p.b. a 96 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 34 % respondentov a 57 % so zmenami neuvažuje. Saldo sa v tomto ukazovateli, po očistení od vplyvu sezónnosti, znížilo o 3 p.b. Respondenti sektora maloobchodu s ostatným tovarom a firiem s 0 až 10 zamestnancami budú požiadavky na dodávateľov znižovať. Vo všetkých ostatných sektoroch, veľkostných skupinách a krajoch budú požiadavky na dodávateľov zvyšovať.

Pri hodnotení očakávanej podnikateľskej situácie na najbližšie tri mesiace respondenti boli optimistickejší ako minulý mesiac, v dôsledku čoho sa augustové saldo zvýšilo o 8 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch, mimo maloobchodu s ostatným tovarom, veľkostných skupinách, okrem firiem s 20 až 49 zamestnancami a regiónoch.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s júlom zmeny neočakávajú (saldo zostalo na hodnote 5), pričom zamestnancov plánujú prijímať vo všetkých sektoroch okrem predaja motorových vozidiel, kde nepredpokladajú žiadne zmeny. Z veľkostného hľadiska sa tvorba nových pracovných miest predpokladá vo firmách s počtom zamestnancov 20 až 49 a 100 a viac, v ostatných podnikoch (s 0 až 19 a 50 až 99 zamestnancami) uvažujú o znižovaní počtu zamestnancov; z územného hľadiska sa vo väčšine krajov, mimo Bratislavského, Košického a Prešovského, plánuje prepúšťať. Celkove s prijímaním nových zamestnancov počíta 12 % respondentov a 79 % o zmene neuvažuje.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien predpokladá ich rast 17 % respondentov, z toho 23 % očakáva rast výraznejší a viac ako dve tretiny (71 %) podobný ako v júli. Výsledné saldo (10) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 1 p.b. Ceny budú zvyšovať respondenti sektorov opravy motorových vozidiel a predaja dielcov, maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom a pohonnými hmotami; z veľkostného hľadiska v skupinách firiem s 11 až 19 a 50 a viac zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Košického. Viac ako štyri pätiny (83 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (29 %), legislatívu (28 %) a nízky dopyt (25 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 6 % respondentov, čo je v porovnaní s júlom o 1 p.b. viac.

Zdroj: SŠU

Indikator dovery august13big

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina