archív aktualít rok 2013

Slovenská vláda prisľúbila viac dreva pre domácich spracovateľov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina pilnicaVláda Slovenskej republiky na rokovaní v stredu (21.8.2013) schválila Národný program využitia potenciálu dreva na Slovensku. Základnou myšlienkou je stanoviť východiská surovinových možností pre spracovateľov dreva, na základe ktorých si spracovateľské subjekty budú môcť naplánovať svoje spracovateľské kapacity a rozvojové programy tak, aby využili hlavne všetky domáce surovinové zdroje v plnom rozsahu.

Zväz spracovateľov dreva SR s uspokojením privítal strategické rozhodnutie slovenskej vlády. Prijala Národný program využitia potenciálu vyťaženej drevnej hmoty. Tento krok je stotožnením s argumentáciou ZSD SR. Z pohľadu domácich spracovateľov dreva však bude dôležitá aplikácia všetkých zámerov a téz Národného programu. Iba tak budú môcť firmy drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu naplno rozvinúť svoje spracovateľské kapacity.

Podobná situácia bola pred niekoľkými rokmi v Rakúsku. Na základe vládnej podpory sa drevospracujúci a nábytkársky priemysel vypracoval na druhý najsilnejší ekonomický segment v podiele HDP.

Očakávame, že prvým krokom na dosiahnutie spravodlivého rozdelenia guľatiny pre domácich spracovateľov bude vytvorenie ratingu spracovateľských firiem, na základe ktorého budú môcť LESY SR, š.p. objektívne zásobovať guľatinou všetky rozhodujúce spracovateľské subjekty. ZSD SR už navrhol niekoľko kritérií posudzovania, pričom dôležitými faktormi je napríklad počet zamestnancov firmy a suma pridanej hodnoty vyrobených produktov v domácich podmienkach.

ZSD SR je presvedčený, že najlepšou platformou pre diskusiu o aplikácii Národného programu a pre návrhy konkrétnych krokov je Rada ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre lesníctvo a drevospracujúci priemysel. Vznikla v máji 2013 tiež na podnet ZSD SR a členmi sú odborníci z lesníctva, drevárskeho a papierenského priemyslu. Prvé zasadnutie Rady ministra sa uskutočnilo 31. mája 2013 a závery zo zasadania budú členovia rady posudzovať a rozpracúvať v krátkom čase.

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina