archív aktualít rok 2013

Odborná konference o problémech lesnicko-dřevařského sektoru

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MENDELUNa Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně (LDF MU) proběhne ve dnech 18.–19. září 2013 odborná konference Aktuální ekonomické a politické problémy lesnicko-dřevařského sektoru. Akci pořádá občanské sdružení Česká lesnická společnost (ČLS) ve spolupráci s Ústavem lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky při LDF MU Brno pod záštitou děkana Prof. Dr. Ing. Petra Horáčka, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška, Ministerstva průmyslu a obchodu a za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Konference má za cíl lépe identifikovat současné problémy lesnicko-dřevařského sektoru, který je zejména ve venkovských oblastech považován za významný zdroj zaměstnanosti, a pomoci při hledání cest, jak tyto problémy řešit. Je určena vlastníkům lesů (včetně vlastníků z řad měst a obcí), pracovníkům v lesním hospodářství, politickým představitelům, pracovníkům státní správy, odborným lesním hospodářům, představitelům školství, vědy a výzkumu (včetně studentů lesnických škol), představitelům místních akčních skupin, odborným poradcům a dalším aktérům zabývajícím se lesnictvím, dřevozpracujícím průmyslem a rozvojem venkova.

Program dvoudenní konference bude rozdělen do čtyř přednáškových bloků:

• státní správa a samospráva (vystoupení zástupců resortů ministerstev zemědělství, průmyslu a obchodu, životního prostředí, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a také zástupců krajů a některých měst a obcí),

• školství, věda a výzkum (vystoupení zástupců Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, LDF MU v Brně, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, středního odborného školství),

• lesní majetky a dodavatelé prací (vystoupení představitelů zainteresovaných subjektů jako jsou např. s.p. Lesy ČR, Vojenské lesy a statky, ŠLP Masarykův les Křtiny a dalších vlastníků lesů a lesních společností),

• profesní sdružení v lesnickém a dřevozpracujícím sektoru (vystoupení představitelů jednotlivých sdružení, asociací a platforem jako např. ČLS, Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujícího průmyslu, Asociace dřevozpracujících podniků, SDP ČR, ČAPLH, KLDS a dalších profesních sdružení).

Zájemci o účast na konferenci se musí pořadatelům přihlásit nejpozději do 6. 9. 2013 prostřednictvím vyplněného formuláře nebo on-line formuláře, které jsou, stejně jako kompletní program akce, k dispozici zde.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina