archív aktualít rok 2013

Interiérový dizajn z pohľadu prevencie a liečenia

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Konferencia Interier2013 vyzvaÚstav interiéru a výstavníctva, ktorý pôsobí pri Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, pokračuje s kvalitnými vzdelávacími aktivitami architektov a dizajnérov. Výsledkom je konferencia Interiér 2013 s medzinárodnou účasťou a nosnou témou „Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb“. Konferencia sa uskutoční 26. – 27. septembra 2013 v Bratislave.

Konferencia tematicky nadväzuje na konferenciu „Zdravé domy – zdravý interiér“ z roku 2011. Referáty už pripravujú na uverejnenie v recenzovanom zborníku. Pre niektorých odborníkov z praxe je možnosť ešte prihlásiť referát na adresu: interior.conference2013@gmail.com do 30.8.2013.

Tematické okruhy prednášok:

  • Zdravý interiér
  • Interiér v kontexte architektonickej tvorby
  • Dizajn s ohľadom na človeka
  • Udržateľný dizajn
  • Nové materiály, konštrukcie a technológie pri tvorbe interiéru
  • Drevo ako fenomén pri tvorbe interiéru
  • Tradícia a identita v dizajne.

Odborní garanti konferencie: prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD., doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. Odbornú záštitu garantuje prof. Jader Tolja z Milána – odborník na neuroergonómiu (medicínsky odbor, ktorý skúma nervový systém pri reakcii na rôzne priestorové neduhy).

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina