archív aktualít rok 2013

ÚNMZ chystá zrušení některých nábytkářských ČSN

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Stare normyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 8. srpna 2013 ve Věstníku ÚNMZ č. 8/2013 seznam českých technických norem (ČSN) třídy 91 – Vnitřní zařízení, navrhovaných ke zrušení. Důvodem pro jejich zvažované zrušení je zastaralost, neaktuálnost či jiné blíže nespecifikované důvody. Nicméně každý, kdo má odůvodněné námitky proti zrušení některé z těchto ČSN, je může uplatnit do 6 týdnů od data zveřejnění (do 19. 9. 2013) na níže uvedených adresách ÚNMZ.

Seznam ČSN třídy 91 navržených na zrušení

• ČSN 91 0275 (91 0275) • Nábytek. Metody zjišťování tvrdosti povrchu (vydaná 17. 8. 1987)
• ČSN 91 0279 (91 0279) • Nábytek. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti změnám teploty (vydaná 17. 8. 1987)
• ČSN 91 0281 (91 0281) • Nábytek. Metoda zjišťování přilnavosti nátěru (vydaná 17. 8. 1987)
• ČSN 91 0283 (91 0283) • Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru (vydaná 17. 8. 1987)
• ČSN 91 0284 (91 0284) • Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti žáru hořící cigarety (vydaná 17. 8. 1987)
• ČSN 91 0285 (91 0285) • Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti vlivům povětrnosti (vydaná 17. 8. 1987)
• ČSN 91 0286 (91 0286) • Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování korozní odolnosti nátěrů a kovových povlaků na kovových podkladech (vydaná 17. 8. 1987)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídící znaky norem

Adresa pro písemné podávání námitek:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, e-mail: normalizace@unmz.cz

Adresa pro osobní a telefonické jednání:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), oddělení 2500, Ing. Jursíková Ph.D., Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1 – Nové Město, tel.: 221 802 111

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina