archív aktualít rok 2013

Sparťanské a saleziánske návyky životného štýlu budúcich stolárov

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

SOS svJRUčebný odbor stolár nechýba od samého začiatku fungovania SOU sv. Jozefa Robotníka v Žiline. V uplynulom školskom roku 2012/13 dostalo výučné listy v odbore stolár 14 chlapcov, maturitné vysvedčenie v nadstavbovom štúdium Drevárska a nábytkárska výroba získalo šesť chlapcov.

Učilište založila slovenská provincia Saleziáni don Bosca v školskom roku 1991/2, v nasledujúcich rokoch sa transformovalo na SOŠ sv. Jozefa Robotníka. Žiakmi môžu byť iba chlapci, ktorých rehoľníci formujú vo všeobecných predmetoch preventívnym systémom v saleziánskom duchu. Keďže klesá počet žiakov, na začiatku prázdnin organizujú trojdňový Cechcamp, aby ukázali budúcim potenciálnym žiakom prednosti výchovy a možnosti získania remeselnej zručnosti.

V nedeľu 7. júla večer nastúpilo do tábora 20 šiestakov a siedmakov, aby si overili možnosti vzdelávania, ak sa rozhodnú pre lukratívne podmienky školy. Nechýbalo sparťanské otužovanie, netradičný ranný budíček, rozcvička a rituály pre zdravý spôsob celodenného pôsobenia. Prvé dva dni dopoludnia mali po dva bloky praktickej remeselnej výchovy v trvaní dvoch hodín. Pedagógovia a absolventi školy im priblížili získavanie zručností v dielňach 5 učebných odborov. V stolárskej dielni opracovávali drevené lišty, spájali ich „lastovičkami“ a lepili do rámikov na fotografie, následne ich povrchovo opracovali a nalakovali. Slušné výkony 12 až 13-ročných chlapcov. Popoludnia a záverečný deň (v stredu) patrili relaxu a zábave formou rôznych hier.

Ilustračné foto zo stolárskej dielni SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. Foto: Dr. Anton Mrník

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina