archív aktualít rok 2013

Bavorský trh s dřívím

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina7V prvním kvartálu 2013 se potýkal bavorský průmysl zpracovávající jehličnaté dříví nadále s odbytovými problémy. Poptávka po jehličnatém řezivu lehce poklesla, stejně tak byl na nižší úrovni odbyt stavebních sortimentů, což je pro toto období typické.

Podle informací pilařů se čekávané oživení poptávky a cen řeziva v prvním kvartálu nedostavilo. Velký podíl na této situaci měl dlouhodobě slabý odbyt ze strany hlavních odběratelů, jakými jsou Itálie, Španělsko a Středomoří. Dalším významným problémem bylo vedle slabého odbytu také nedostatečné zásobování surovinou, způsobené omezením těžby z důvodu sněhové pokrývky a následně mokré půdy při tání.
Potíže způsobuje pilařům již dlouhodobě disproporce mezi cenami jehličnaté kulatiny a řeziva, pomyslné nůžky se znovu rozevřely v neprospěch pilařské strany, zejména se to týkalo pilařů orientovaných na export.
Průmysl zpracovávající listnaté dříví hlásil příznivější situaci, na domácích trzích byl poměrně uspokojivý stav, pouze mírný pokles zaznamenala odbytová situace na zahraničních trzích.

Lesní hospodářství

Také majitelé lesů počítali s oživením těžební činnosti přes zimní období, objem těžby však zůstal daleko za jejich očekáváním. Především privátní lesy velmi omezily kvůli špatným povětrnostním podmínkám. Lokálně se vyskytly nahodilé těžby z důvodu sněhových polomů, které nepřesáhly objem 300 000 m3 dříví a neměly téměř žádný vliv na situaci na trhu.

Jehličnaté dříví

Během prvního kvartálu trvala vysoká poptávka po jehličnatém dříví. Ceny zůstaly stabilní jak u smrkového tak i jedlového dříví, pouze ojediněle došlo k mírnému nárůstu cen o 1–2 eura/m3. Hlavní sortiment smrku standardních délek kvality B 2b se obchodoval v jižním Bavorsku za 95–99 eur/m3, na severu Bavorska byly ceny trochu nižší, 92–96 eur/m3. Dlouhé dříví kvality B 2b se obchodovalo za 95–105 eur/m3. Slevy za dříví kvality C se pohybovaly v průměru kolem 10 eur/m3, rozdíly mezi jednotlivými tloušťkovými stupni činily zhruba 5–10 eur/m3. Borové výřezy kvality BC 2b se obchodovaly za ceny 72–78 eur/m3, ojediněle dosáhla cena 80 eur/m3.
Paletové sortimenty zaznamenaly pokles o 2 eura/m3 na 60–65 eur/m3, ceny byly platné pro dodávky v prvních třech měsících roku 2013. Ve druhém kvartálu se počítá u tohoto sortimentu s mírným nárůstem cen.

Listnaté dříví

Smlouvy na dodávky bukového dříví kvality B zaznamenaly lehký nárůst o 2–4 eura/m3, hlavní sortiment se obchodoval za 90–95 eur/m3. Ceny bukového dříví kvality C se pohybovaly kolem 62–65 eur/m3. Ceny dubového dříví kvality B zůstaly na úrovni minulého roku, u kvality C došlo k mírnému poklesu o 2–4 eura/m3.

Vláknina a energetické dříví

Ceny vlákniny zůstaly bez výrazných změn, jehličnatá vláknina se obchodovala za průměrnou cenu 34 eur/m3.
Přetrvávala vysoká poptávka po energetických sortimentech, především v sektoru lesní štěpky a dalších klasických palivových sortimentů.

Zdroje: www.timber-online.net, www.derwaldbauer.at

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina