archív aktualít rok 2013

Prodloužená pracovní doba na finančních úřadech

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Danove priznaniGenerální finanční ředitelství odhaduje, že letos vyberou finanční úřady 1.964.000 přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Finanční správa ČR proto i letos přijala řadu opatření pro plynulý výběr přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Především vychází vstříc veřejnosti prodlouženými úředními hodinami finančních úřadů (FÚ). Všechny FÚ a jejich územní pracoviště budou otevřeny od 25. března 2013 do 2. dubna 2013 v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hodin. V sobotu 30. 3. 2013 budou od 8.00 do 12.00 hodin přebírat daňová přiznání všechny FÚ ve svých sídlech a ta územní pracoviště, která se nachází v bývalých okresních městech.

FÚ budou vybírat daňová přiznání od veřejnosti i mimo své obvyklé úřadovny, ve vybraných obcích. Seznam obcí, termíny i přesné adresy míst, kde budou úředníci finanční správy rozdávat tiskopisy, přebírat vyplněná daňová přiznání a poskytovat konzultace nezbytné k vyplnění daňového přiznání, jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz v záložce „Finanční správa“ pod názvem „Výjezdy zaměstnanců FÚ do obcí“.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) letos končí v úterý 2. dubna. Uloží-li fyzická osoba v této lhůtě (tj. nejpozději 2. dubna 2013) u místně příslušného správce daně plnou moc ke zpracování a podání přiznání k DPFO za rok 2012 pro daňového poradce, nebo má-li dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání k DPFO ve lhůtě do 1. července 2013. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná. Seznam nových bankovních účtů FÚ pro placení daní je zveřejněn na www.financnisprava.cz v záložce „Placení daní“.

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice DPFO i stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.

Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu.

Pouze k vyplnění a následnému vytištění daňového přiznání slouží tzv. „Interaktivní formuláře“ na www.financnisprava.cz v záložce „Daňové tiskopisy > Interaktivní formuláře“.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina