archív aktualít rok 2013

Český podnikateľský deň

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Siet bezhr podKonzultačný deň podnikateľov Slovenska s obchodným radcom Českej republiky v SR sa bude konať 8. marca 2013 v Žiline. Z organizačných dôvodov, v prípade záujmu, je nutné zaslať vyplnenú návratku cez www.za.scci.sk/infobod do 6. marca 2013. Účasť je bezplatná. Projekt spolufinancuje EÚ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátny rozpočet v rámci OPCS SR-ČR 2007 – 13.

Program Českého podnikateľského dňa v hoteli Dubná skala (Hurbanova ul.) v Žiline 8.3.2013 o 9:30:

– Informácia o vzájomných obchodných vzťahoch

– Investičná a ekonomická klíma v ČR

– Možnosti stimulácie vzájomných hospodárskych vzťahov v prihraničných regiónoch

– Koordinácia, vytipovanie prekážok, rozvoj vzájomnej spolupráce, zistenie konkrétnych požiadaviek slovenských firiem, rozvoj spolupráce s ČR

– Obchodno-ekonomické príležitosti v ČR, prípadne atraktívne odvetvia

– Individuálne konzultácie účastníkov s obchodným radcom ČR v SR

V rámci aktívnej spolupráce podnikateľských subjektov predstavia činnosť INFOBODU SK-CZ v Žiline v sieti cezhraničného podnikania a programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 13. Možnosť detailnej konzultácie.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina