archív aktualít rok 2013

Architektonická soutěž Domy na míru má svého vítěze

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Domy na miruNa výstavišti v Praze – Holešovicích proběhlo v sobotu 23.2. 2013 v rámci doprovodného programu 8. ročníku mezinárodního veletrhu DŘEVOSTAVBY 2013 slavnostní vyhlášení výsledků prestižní architektonické soutěže DOMY NA MÍRU. Ve spolupráci s časopisem Dům & Zahrada ji uspořádala společnost Haas Fertigbau Chanovice s cílem nabídnout všem zájemcům o výstavbu rodinných domů – dřevostaveb co nejkvalitnější řešení jejich nového bydlení.

„Na trhu dřevostaveb nejen Čechách, ale i v sousedních státech, se vychází z katalogových typových domů. Navrhnou ale katalogový dům tak, aby z hlediska architektonického pojetí a tvarového, rozměrového či dispozičního řešení vyhovoval co nejširší skupině zájemců, není jednoduché. Naproti tomu nám naše zkušenosti potvrzují, že když se správně navržený katalogový dům spojí s technologií, která dokáže následně reagovat na přání a požadavky klientů a uzpůsobit ho všemu, co k němu patří, pak je velká šance, že může vzniknout téměř ideální dílo. Proto jsme se obrátili na architekty, aby nám pomohli navrhnout ideální katalogové vzory, které my pak uvedeme do reálné praxe,“ řekl nám před vyhlašovacím aktem obchodní ředitel Haas Fertigbau Ing. Petr Zuk.

Do soutěže, vyhlášené ve dvou kategoriích, se přihlásilo celkem 55 projekčních týmů z České a Slovenské republiky. Z toho 34 se zaměřilo na kategorii Bydlení pro každého a 21 na kategorii Exkluzivní bydlení. Jejich úkolem bylo co nejlépe vyhovět hodnoticím parametrům (náklady na provoz rodinného domu, jeho technické vybavení, vnitřní dispoziční řešení a architektonická koncepce, design, celková ekonomická efektivita) vzešlým z veřejné ankety, která proběhla v loňském roce ještě před vyhlášením soutěže. Kromě toho odborná porota, vedená Akad. arch. Davidem Vávrou, hodnotila také univerzálnost předložených návrhů rodinných domů z hlediska možnosti jejich opakovaného použití a aplikace v různých regionech ČR na stavebních pozemcích s různými parametry.

V kategorii Exkluzivní bydlení porota nevybrala žádného vítěze. V kategorii Bydlení pro každého podle ní většinu hodnotících kritérií nejlépe vystihl soutěžní návrh Ing. arch. Rastislava Straňáka a Ing. arch. Anity Stankové, ke kterému se předseda poroty vyjádřil těmito slovy: Klasický archetyp dvoupodlažního domu na půdorysu obdélníku s poměrem stran 1:2, se sedlovou střechou o sklonu 45º, odkazuje na historicky funkční hmotové řešení. Geometrická hravost fasád je bez diskuze zvládnutá s jasnou filosofií a designem. Vnitřní dispoziční řešení nese tradiční formu bez inovace a dovoluje úpravy v odstranění drobných chyb bez vazby na změnu exteriéru. Jednoduchost geometrie fasád dovoluje variabilnost v materiálovém pojetí bez porušení autorova konceptu. Možné solitérní i skupinové umístění stavby vystihuje univerzálnost, opakovatelnost a flexibilitu. Kompaktnost hmot objektu v daném měřítku ponese nízké náklady na provoz s vysokou efektivitou.“

Tento vítězný návrh rodinného domu bude zařazen do stavebního programu společnosti Haas Fertigbau. Autorům bude navíc vyplacena jednorázová odměna ve výši 15 tis. Kč. V případě přijaté poptávky k jeho realizaci bude s autory uzavřena licenční smlouva. „Odměna za poskytnutí licence bude vyplacena v souladu s licenční smlouvou a bude rozdělena na jednorázový licenční poplatek ve výši 25 tis. Kč a dále opakující se licenční poplatek ve výši 0,3 % ze základní ceníkové ceny bez DPH příslušného rodinného domu za každou opakovanou realizaci,“ doplnil po vyhlášení výsledků Ing. Petr Zuk. Stejnou možnost (zařazení do katalogu a uzavření licenční smlouvy) dostanou podle něj i autoři dalších dvou návrhů, které získaly zvláštní ocenění poroty, a to Bc. Robert Gallo, Lena Trpělková a také Ing. arch. Pavel Černý.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina